Advertisement

İnşaat malzemeleri sanayisinin "faaliyet", "güven" ve "beklenti" endekslerinin üçü de uzun bir sürenin ardından ilk kez birlikte arttı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) mayıs ayı "İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri"ni açıkladı.

Buna göre, İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi nisan ayında 1,7 puan daha artarak 104,2 puan olarak gerçekleşti. Faaliyet, güven ve beklenti endekslerinin üçü de uzun bir sürenin ardından ilk kez birlikte arttı. Bunda mevsimsellik ile faaliyetlerdeki artış ve beklentilerdeki iyileşme etkili oldu.

Bununla birlikte nisan ayında bileşik endeks geçen yılın nisan ayı seviyesinin halen 2,6 puan gerisinde bulunuyor. Faaliyetlerde özellikle yurt içi satışlar ve buna bağlı olarak üretimde artışlar yaşanıyor. İhracat faaliyeti ise durağan kalmaya devam ediyor.

Güven endeksinde ise gerileme 12 ayın ardından sona erdi. İnşaat ve inşaat malzemeleri sektörüne ilişkin güven yükseldi, ancak ekonomiye olan güven halen geriliyor.

Beklenti endeksinde de artış görüldü. Beklentilerdeki iyileşmeyi yurt içi siparişlerdeki artış beklentisi sürüklüyor. Ekonomiye ilişkin beklentiler ise halen zayıf bulunuyor.

Gelecek 3 aya ilişkin özellikle iç sipariş beklentilerindeki hızlı artışlar inşaat malzemeleri sanayisinde mevsimsel toparlanmanın süreceğini gösteriyor.

Faaliyet endeksi nisan ayında önemli bir artış gösterdi. Faaliyetlerde toparlanma ve artış kuvvetlendi. Bu toparlanmada mevsimsellik de etkili oldu.

Faaliyet endeksini oluşturan tüm alt faaliyetlerde bir önceki aya göre önemli artışlar gerçekleşti, ancak faaliyetlerde ana sürükleyici yurt içi satışlar ve buna bağlı üretimdeki artışlar oldu. Yurt içi satışlarda önceki aylara göre yüksek bir artış görüldü.

Faaliyetlerdeki toparlanmaya bağlı olarak faaliyet endeksi geçen yılın nisan ayı faaliyet endeksinin 7,6 puan veya yüzde 6,3 üzerinde bulunuyor.

İhracat faaliyetleri ise nisan ayında da durağan kaldı. Üretimde yurt içi satışlar ağırlıklı önemli bir artış gerçekleşti. Tahsilat hızındaki yavaşlama nisan ayında yeniden başladı.

AA