Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayınladığı rapora göre, paritedeki değişimler, ihracat fiyatlarının yıllık değişimizi üzerinde enerji fiyatlarına göre daha belirleyici bir rol oynamaktadır.

Raporda, özellikle 2014 Ağustos- 2015 Ocak döneminde dış ticaret fiyatlarındaki değişimin neredeyse tamamının enerji fiyatları ve pariteden kaynaklandığı ifade edildi.

Raporda öne çıkan diğer tespitler şöyle:

- Enerji fiyatlarındaki değişimler ithalat fiyatlarının yıllık değişimine pariteye göre daha fazla katkı sağlamaktadır.

- Son dönemlerde gerek paritenin gerekse de enerji fiyatlarının altın hariç dış ticaret birim endekslerindeki değişimleri açıklama gücü önemli ölçüde yükselmiştir.

- Türkiye'nin enerji ithalatının büyüklüğü ile dünya enerji fiyatlarındaki değişimin hızlı bir şekilde fiyatlara yansıdığı dikkate alındığında, enerji fiyatlarındaki bir artışın dış ticaret dengesine eşzamanlı olumsuz bir katkı sağlayacağı görülmektedir.

- Türkiye'nin ABD doları dışındaki para birimleri cinsinden yaptığı ihracat ile ithalat arasındaki farkın nispeten yakın olduğu dikkate alındığında, paritedeki değişimlerin dış ticaret dengesi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı düşünülmektedir.