Advertisement

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışında ihale tarihini 28 Temmuz 2015 tarihine erteledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, Fon Kurulunun 25 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de satış ilanı yayımlanan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takviminde, daha önce 26 Mayıs 2015 olan "İhale Tarihi" 28 Temmuz 2015 saat 14.30 olarak yer aldı.

İlanda, "Önyeterlilik İçin Son Başvuru Tarihi"nin 21 Mayıs 2015'den, 23 Temmuz 2015 saat 17.00'ye, "Bilgi Odası Kapanış Tarihi"nin 25 Mayıs 2015'ten, 27 Temmuz 2015'e ve "Son Teklif Verme Tarihi"nin 25 Mayıs 2015'den, 27 Temmuz 2015 saat 17.00'ye uzatıldığı belirtildi.

Ayrıca, ihalenin söz konusu tarihte yapılması halinde "Pazarlık Tarihi"nin 29 Mayıs 2015'den, 31 Temmuz 2015 saat 14.30'a uzatıldığı duyuruldu.

- TMSF, Adabank'ı 25 Aralık 2014'te satışa çıkarmıştı-

Fon, 25 Aralık 2014 tarihinde amme borçlularından haczedilen Adabank AŞ'nin yüzde 94,44 oranındaki hisselerinden oluşturulan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün, "kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak" ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla 77,5 milyon dolar muhammen bedel ile satışa çıkarıldığını duyurmuştu.

AA