Advertisement

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, yanlış yapan bankacıların cezalandırılması gerektiğini ve regülatörlerin diğer bir finasal kriz riskleri konusunda kayıtsız kalmaması gerektiğini söyledi.

Fischer, Toronto'da bankacılara yaptığı konuşmada, "Bireyler, kişisel olarak müdahil oldukları yanlış işler konusunda cezalandırılmalı," dedi ve "Bankalara yoğun cezalar uygulanırken, örneğin Libor ya da Döviz skandallarında olduğu gibi, banka davranışlarının en kötülerinin bir kısmından sorumlu olan bireylerin ağır cezalar almadıkları görülüyor" şeklinde görüş bildirdi.

Varlık balonlarının ortaya çıkmasını önlemeye yönelik bir komiteye de başkanlık eden Fisher, ayrıca, merkez bankacıların finansal istikrarı devam ettirebilmek için faiz oranlarını kullanmayı gözardı etmemeleri gerektiğini de söyledi. Politika yapıcılar, Fischer'e göre, altı yıldır süren sıfır faiz politikasının ABD'de konut balonunun ve ardından da finansal krizin ortaya çıkmasına neden olmasını önlemeyi garanti altına almak istiyor.

Krizin maliyetlerinin halen yavaş büyüme şeklinde kendini hissettirdiğini söyleyen Fischer, merkez bankacıların diğer bir krizin riskleri konusunda kayıtsız kalmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Fischer, "Resesyonların yalnızca gelecekte düşük büyüme seviyelerine değil, aynı zamanda inatçı bir düşük büyüme oranına yol açtığı konusunda artan işaretler var" şeklinde görüş bildirdi.