Advertisement

Cari açık Nisan ayında 3,41 milyar dolar ile beklentinin  gerçekleşti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmin medyanı 2,90 milyar dolardı.

Mart ayı cari işlemler dengesi de 4,98 milyar dolardan 5,01 milyar dolara revize edildi. Ocak-Nisan dönemindeki cari açık ise 14,5 milyar dolar oldu. Net hata noksan kalemi de Nisan'da 2,9 milyar dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 248 milyon dolar azalarak 3 milyar 332 milyon dolara düşmesine rağmen, birincil gelir dengesi kalemi altında kar transferlerini içeren doğrudan yatırım giderlerinin 595 milyon dolar artarak 892 milyon dolara yükselmesi, söz konusu aya göre cari açığın daha fazla düşmesini engelleyen en önemli unsur oldu.

Parasal olmayan altın kalemi altında, bir önceki yılın nisan ayında 307 milyon dolar net altın ithalatı olurken, bu yılın aynı ayında 1 milyar 182 milyon dolar net ihracat gerçekleşti.

Yatırım geliri kalemi altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın aynı ayına göre 706 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 483 milyon dolara yükseldi.