Advertisement

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Nisan'da 1.8 milyar dolar artarak 169.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2015 yılı Nisan ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri yayımladı.

Bu yılın Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2014 yıl sonuna göre 1.8 milyar dolar artarak 169.5 milyar dolara yükseldi.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2.9 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1.5 milyar dolar arttığı gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 715 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 241 milyon dolar artışla 3.4 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 287 milyon dolar artışla 5.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 89.1'ini oluşturan özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 35 milyon dolar; yüzde 10.9'unu oluşturan resmi alacaklılara olan borçlar ise 152 milyon dolar azaldı.

Finansal olmayan kuruluşların, 2015 yılı Nisan sonu itibarıyla yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları kredi stoku 2014 yıl sonuna göre 1.1 milyar dolar azalarak 31.7 milyar dolar; Türkiye'de yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları krediler ise 1.1 milyar dolar azalarak 19.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 169.5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62.9'u dolar, yüzde 29.8'i euro, yüzde 5.2'si Türk lirası ve yüzde 2.1'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, Nisan sonu itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 47.7'sini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurtdışından sağladığı 80.8 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 57.2'si hizmetler sektörü, yüzde 42.4'ü sınai sektörler ve yüzde 0.4'ü de tarım sektörü tarafından kullanıldı.

-Bankaların kısa vadeli borçlanmaları 6.3 milyar dolar azaldı-

Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2014 yıl sonuna göre 6.7 milyar dolar azalarak 37.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2014 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 6.3 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 26 milyon dolar azalış gösterdi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 37.6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 58.9'u dolar, yüzde 32.8'i euro, yüzde 7.9'u Türk lirası ve yüzde 0.4'ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 67.7 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

AA