Advertisement

Merkezi yönetim bütçesi, geçen ay 1.6 milyar lira fazla, Ocak-Mayıs döneminde ise 2.4 milyar lira açık verdi.

Maliye Bakanlığı, 2015 yılı Mayıs ayı ve Ocak-Mayıs dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Mayıs'ta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.2 artarak 41 milyar 752 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 11.2 artarak 40 milyar 113 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.5 artışla 197 milyar 904 milyon lira, bütçe giderleri ise yüzde 12.1 arttı ve 200 milyar 324 milyon lira olarak hesaplandı.

Merkezi yönetim bütçesi, Ocak-Mayıs döneminde 2 milyar 419 milyon lira açık verdi.

Maliye Bakanlığı, 2015 yılı Mayıs ayı ve Ocak-Mayıs dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın Mayıs ayında 36 milyar 80 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı ayında yüzde 11.2 artarak, 40 milyar 113 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç bütçe giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.1 artışla 36 milyar 267 milyon lira oldu.

Bütçe gelirleri de Mayıs'ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.2 arttı ve 41 milyar 752 milyon lira olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi geçen yılın Mayıs ayında 1 milyar 475 milyon lira, bu yılın aynı ayında ise 1 milyar 639 milyon lira fazla verdi. Mayısta yüzde 35.9 azalışla 5 milyar 486 milyon lira faiz dışı fazla verildi. Faiz dışı fazla, geçen yılın söz konusu ayında 8 milyar 556 milyon lira düzeyindeydi.

Söz konusu dönemde faiz giderleri, yüzde 45.7 azalışla 3 milyar 847 milyon lira olarak gerçekleşti.

- Bütçe giderleri-

Mayıs'ta, 2015 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 472 milyar 943 milyon lira ödeneğin 40 milyar 113 milyon lirası kullanıldı. Bu ayda faiz hariç giderler için öngörülen 418 milyar 943 milyon lira ödeneğin de yüzde 8.7'si kullanılarak, 36 milyar 267 milyon lira harcama yapıldı.

Personel giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 10 milyar 147 milyon lira oldu. Böylece Mayıs ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 119 milyar 170 milyon lira ödeneğin yüzde 8.5'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.7 artışla 1 milyar 626 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 20 milyar 325 milyon lira ödeneğin yüzde 8'i söz konusu ayda kullanıldı. Mal ve hizmet alım giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.7 artarak 3 milyar 514 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu yılın nisan ayında cari transferler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.8 artarak 16 milyar 55 milyon liraya yükseldi. Böylece bütçede öngörülen 176 milyar 425 milyon lira ödeneğin yüzde 9.1'i söz konusu ayda kullanılmış oldu.

Geçen ay sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 6 milyar 184 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 780 milyon lirayı buldu. Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 2 milyar 229 milyon lira, mahalli idare payları ise 3 milyar 654 milyon lira olarak gerçekleşti.

Mayıs'ta 3 milyar 498 milyon lira sermaye gideri, 617 milyon lira da sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 809 milyon lira oldu.

- Vergi tahsilatı arttı-

Bu yılın Mayıs ayında vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.8 artarak, 36 milyar 221 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu ayda genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre binde 7 artarak 3 milyar 987 milyon lira olarak gerçekleşti. Mayısta özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 385 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 159 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla Mayıs ayı gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre harçlar yüzde 23.2, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 21.7, özel tüketim vergisi yüzde 20.8, damga vergisi yüzde 17.6, gelir vergisi yüzde 17, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 14.5, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 12.6 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 7.1 arttı. Kurumlar vergisi tahsilatı ise yüzde 10.5 azaldı.

- Ocak-Mayıs dönemi gerçekleşmeleri -

Geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 2 milyar 762 milyon lira açık veren merkezi yönetim bütçesi, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 419 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 25 milyar 605 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bütçe giderleri, söz konusu dönemde yüzde 12.1 artarak, 178 milyar 686 milyon liradan, 200 milyar 324 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 12 arttı ve 172 milyar 299 milyon lira olarak hesaplandı.

Diğer taraftan, bu yılın ilk 5 ayında faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.6 artarak 28 milyar 25 milyon lira oldu.

- Personel giderleri 52.7 milyar lira-

Personel giderleri, yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.2 artarak 52 milyar 754 milyon lira olarak hesaplandı. Aynı dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise yüzde 7.9 artışla 8 milyar 700 milyon lira olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde mal ve hizmet alım giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.6 artarak 14 milyar 394 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde cari transferler yüzde 8.8 artışla 73 milyar 864 milyon lira oldu. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.5 azalışla 30 milyar 687 milyon liralık transfer yapıldı.

Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 3 milyar 871 milyon lira oldu. Ocak-Mayıs döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 6 milyar 927 milyon lira, mahalli idare payları ise 18 milyar 265 milyon lira olarak hesaplandı.

Ocak-Mayıs döneminde 13 milyar 588 milyon lira sermaye gideri, 2 milyar 811 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri bu yılın ilk 5 ayında, 6 milyar 188 milyon lira olarak gerçekleşti.

- Bütçe gelirleri-

Geçen yılın ilk 5 ayında 175 milyar 924 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,5 artışla 197 milyar 904 milyon lira oldu.

Bu yılın Ocak-Mayıs dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.7 artarak 164 milyar 421 milyon lirayı buldu.

Söz konusu dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, binde 5 azaldı ve 25 milyar 687 milyon lira olarak hesaplandı. Bu dönemde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 5 milyar 517 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 280 milyon lira olarak hesaplandı.

Vergi türleri itibarıyla Ocak-Mayıs dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre harçlar yüzde 21.6, özel tüketim vergisi yüzde 19.7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 17.7, damga vergisi yüzde 15.5, gelir vergisi yüzde 14.5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 11.8, kurumlar vergisi yüzde 11.4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 10.5 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 13 arttı.

AA