Advertisement

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Mayıs sonu itibarıyla 647,2 milyar lira oldu.

Mayıs sonu itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku 647,2 milyar lira olarak hesaplandı. Borç stokunun 429,4 milyar liralık kısmı Türk Lirası, 217,8 milyar liralık kısmı ise Döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacakları ise Mayıs ayı itibarıyla 17 milyar lira olarak gerçekleşti.

Nisan sonu itibarıyla hazine alacakları 17 milyar lira oldu. Alacak stoku içerisinde en yüksek payı, 11,4 milyar lira ile mahalli idareler oluşturdu. Hazine alacaklarından toplam 583 milyon lira tahsilât gerçekleştirildi.