Advertisement

Yüksek Planlama Kurulu, Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı'nı (2015-2018) kabul etti. Kurulun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinatörlüğünde üniversiteler, iş dünyası ile kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla hazırlandı.

KÜSİ'nin stratejik yol haritasına da yer verilen planın vizyonu, "kamu-üniversite-sanayi işbirliğini en üst düzeyde uygulayarak, Türkiye'yi yüksek teknoloji üssü haline getirmek" olarak belirlendi.

Ülke sanayisinin rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir yapıya kavuşturulması amaçlanan planın hedefleri ise şöyle sıralandı:

- İşbirliğinde kurumsal yapılanma, iletişim ve algıyı oluşturmak,

- Hukuki düzenlemeleri yapmak,

- Finansal kaynakları ve destek mekanizmalarını geliştirmek,

- KÜSİ paydaşlarının idari ve teknik altyapısını geliştirmek,

- Nitelikli insan kaynağını geliştirmek,

- Fikri Sınai Mülkiyet Hakları'nı korumak ve ticarileştirmek.

Eylem Planı

KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı'nda, söz konusu 6 hedef için toplam 31 eylem belirlendi. Belirlenen eylem planlarının izlenmesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılacak.

Eylemlerden bazıları şunlar:

- Akademisyenlerin atama ve yükselme kriterlerinde KÜSİ çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler dikkate alınacak,

- Akademisyenlerin sanayide çalışabilmeleri, sanayide çalışan nitelikli personelin de üniversitelerde görev alabilmeleri sağlanacak,

- Kamu alımlarında sanayi işbirliği projeleri yoluyla teknoloji transferi ve yerlilik oranının artırılması sağlanacak,

- KÜSİ'nin geliştirilmesi amacıyla laboratuvar portalının oluşturulması ve etkin kullanımı sağlanacak,

- Kalkınma ajanslarının KÜSİ çalışmalarındaki rolü artırılacak,

- Kamu, üniversite ve sanayi arasında 'işbirliğine dayalı eğitim modeli' oluşturulacak,

- Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programları, KÜSİ'yi destekleyecek şekilde düzenlenecek,

- Meslek yüksekokullarında ihtiyaç duyulan öncelikli programlar açılacak, talep olmayan programlar revize edilecek,

- Lisans eğitiminde girişimcilik, proje geliştirme, sanayi işbirliği projeleri, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge yönetimi gibi dersler, seçmeli verilecek.

AA

BU HABERE YORUM YAZ
 
29 Haziran 2015 Pazartesi, 10:08 Misafir Bu işler bunları böyle alt alta yazmakla oluyorsa iyiymiş...
29 Haziran 2015 Pazartesi, 09:51 Misafir görürsem söylerim ha ha ha ha