Advertisement

Bloomberg köşe yazarı Michael Schuman, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in Euro Bölgesi’nin bütünlüğü ve Yunanistan krizine ilişkin yaklaşımı ile ilgili kaleme aldığı yazıda Merkel’in Avrupa’nın ekonomik kabadayısı olduğunu kanıtlamaya çalıştı:

Merkel, Euro Bölgesi’nin parasal bütünlüğü finansal istikrarsızlık ve Yunanistan’ın borç krizi ile tehdit altına girince 2012’de “Krizden çıkarılacak ders daha çok Avrupa, daha az Avrupa değil” demişti. Kriz, Euro Bölgesi’nin daha zayıf ekonomilerine yayılıyordu. Almanya Şansölyesi, “daha fazla Avrupa” diyerek kıtanın asil misyonunun derinleştirilmesine vurgu yaptı. Dolayısıyla, euronun temel sembolü olduğu refah ve demokrasinin sağlamlaştırılması için barışçıl entegrasyonun sürdürülmesine işaret etti.

Ancak aradan geçen üç yılda Yunan halkı, “daha fazla Avrupa” deyişini “daha fazla Almanya” şeklinde kavramak durumunda kaldılar. Bu, 5 Temmuz’daki referandumda verilen birkaç net mesajdan bir idi. Referandum, Merkel’in kendi Avrupa vizyonunu benimsetmesi ve bu büyük proje olmadan ülkelerinin daha iyi durumda olup olmayacağı ile ilgili Yunan halkının görüşünü yansıttı.

Yunanistan ile ilgili ekonomik kötü yönetimin ve politik kibrin ülkenin ‘kendi mezarını kazma’sına neden olduğu tartışılabilir. Ancak Başbakan Alexis Tsipras başka bir anlaşma taahhüdü verdiğinde bile dikkatler haklı olarak bıkkın ve küçük düşürülmüş borçlulardan kreditörlerine dönüyor. Tabii ki söz konusu Avrupa birliği, yani çeşitli bölgesel ve ulusal liderlerden oluşan kompleks bir organizma ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile işbirliği içinde. AB şimdiye kadar Yunanistan’a kurtarma fonu olarak 265 milyar dolar sağladı. Ancak AB’de işler böyle yürüyor. Almanya para birliğinin dominant ekonomisi ve Şansölyesi de dominant lideri ve bölge genelinde asıl veto gücü sahibi. Bu da dikkatlerin Merkel üzerinde toplanmasını sağlıyor.

Almanya ve diğer Euro Bölgesi ülkeleri kurtarma finansmanını destekleyerek karşılığında zayıf ekonomilerden istedikleri reformların gerçekleşmesini talep ediyorlar. Merkel’in Avrupa için sunduğu çare  mali tasarruftan geçiyor. Ancak Euro Bölgesi tarafından hali hazırda belirlenmiş olan bütçe hedeflerine uyamayan ülkelerin işgücü piyasasında ve refah programlarında reform yapabilmeleri oldukça güç. Merkel, bu politikaların Euro Bölgesi’nin finansal pozisyonu ve rekabet edebilirliğini güçlendireceğini düşünse de sonuç durağanlık (stagnasyon) oldu. İki yıllık daralmanın ardından Euro Bölgesi büyümesi 2014’te yüzde 0.9’a geldi. Mayıs ayında bölgede işsizlik yüzde 11.1 seviyesindeydi. Bir önceki yıl ise yüzde 11.6 idi. (ABD’deki işsizlik oranı yüzde 5.3)

Yunanistan’ın kurtarma programı karşılığında Yunan halkından talep edilenler halk tarafından politik, sosyal ve ekonomik olarak makul görülmedi. Bütçe revizyonunun hızı ve boyutu, küresel olarak sıkıntı yaşanan bir dönemde aşırı büyük geldi. Artan işsizlik ve daralan ekonomi ile birlikte Yunanistan’ın borç yükü 2014’te gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 177’sine yükseldi. 7 yıl önce bu oran yüzde 103 idi.

BU HABERE YORUM YAZ
 
09 Temmuz 2015 Perşembe, 15:55 Misafir MONEY OVER POWER - POWER OVER MONEY.