Advertisement

Hazine, düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya 2 milyar 290,9 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,70 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İtfa tarihi 8 Temmuz 2020 olan ihalede, basit faiz yüzde 9,51, bileşik faiz ise yüzde 9,73 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 981,7 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 804,6 milyon lira, net satış 801,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhalede, kamudan gelen 730 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Rot teklif tutarının 2 milyar 532 milyon lira olduğu ihalede, 759,6 milyon liralık rot satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplamda 2 milyar 290,9 milyon lira borçlanmış oldu.