Advertisement

Farklı görüşlerden akademisyen, siyasetçi ve araştırmacılara yönelttiğimiz "Türkiye nasıl büyür?" sorusunu bu defa sol perspektiften akademisyenlere sorduk ve büyüme modelinden çok kavramın kendisini sorgulayan cevaplar aldık.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fikret Adaman ve Doç. Dr. Yahya Mete Madra ve araştırmacı Bengi Akbulut, büyüme kavramının fetişleştirilmesini eleştirirken, bu kavrama odaklanmak yerine planlı ekonomik küçülme (degrowth) yaklaşımının tartışılması gerektiğini söylüyor.  

-devamı businessht.com'da-