Advertisement

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Osman Zeki Özger, finansal kiralama, faktoring ve finansman sektörünün 30 Haziran 2015 itibarıyla aktif toplamının, 2014'ün aynı dönemine göre yüzde 26,6 artışla 88 milyar 615 milyon liraya çıktığını söyledi.

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinden oluşan bankacılık dışı finans sektörünü tek çatı altında toplayan FKB, 2015 yılının ilk 6 aylık dönemi itibarıyla her üç sektöre ait konsolide verilerini açıkladı.

Konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Özger, birlik olarak faaliyete başladıkları 2014 başından bu yana yürütmüş oldukları çalışmalarla, bankacılık dışı finans sektörünün tek çatı altında güçlü temsilini sağladıklarını belirtti.

Özger, birliğin 122 üye ile temsil edildiğini ve toplam çalışan sayısının 7 bin 232 olduğunu kaydetti.

Dünya ticaretinde yüzde 10 küçülmenin yaşandığı 2015 yılı ilk çeyreğinde, Türkiye ekonomisinin yüzde 2,3 büyümeyi başardığını anımsatan Özger, üç sektörün de Türkiye ekonomisinin büyümesinde kritik rol üstlenen KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektöre verdikleri destekleri artırarak faaliyet gösterdiklerinin altını çizdi.

Özger, 30 Haziran 2015 itibarıyla elde edilen sonuçlara baktıklarında, üç sektörün bu dönemde 2014'ün aynı dönemine kıyasla aktif toplamının yüzde 26,6 artışla 88 milyar 615 milyon liraya çıktığını dile getirdi.

Aynı dönemde işlem hacminin yüzde 18,7'lik artışla 76 milyar 244 milyon liraya çıktığı bilgisini veren Özger, faaliyet konusu alacaklarının ise yüzde 25,8 artışla 79 milyar 668 milyon liraya yükseldiği ifade etti.

Özger, sözlerine şöyle devam etti:

"Özkaynak büyüklüğünün yüzde 13,6 artışla 12 milyar 643 milyon liraya ve net karının da yüzde 28,6 artışla 958 milyon liraya yükseldiğini görüyoruz. Birlik olarak önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla her üç sektörde de büyümenin devam edeceğine olan inancımız tamdır. FKB olarak 3 sektörün toplam aktif büyüklüğü, 2014 yıl sonuna göre yüzde 11,6 büyüyerek, aynı dönemde yüzde 11,5 büyüyen bankacılık sektörüyle uyum gösterdi. Benzer büyümeyi 6 aylık özkaynak artışında da görmekteyiz. Bankacılık sektöründe yüzde 5,1 olarak gerçekleşen bu oran, sektörlerimiz toplamında yüzde 5,9 olarak gerçekleşmiştir."

- "Türk finansal kiralama sektörü dünyada 21. sırada"-

FKB Başkanı Özger, Türk finansal kiralama sektörünün dünyada 21.sırada yer aldığını, toplam aktif büyüklüğünün 38 milyar lira olduğunu, bu büyüklükle sektöre sağladığı finansmanın 33,5 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Faktoring sektörünün 28 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştığı bilgisini veren Özger, söz konusu sektörün kuruluşundan bu yana 50 milyar dolarlık bir işlem hacmine aracılık ettiğini, dünyada ise 13. sırada olduğunu dile getirdi. Özger, finansman sektörünün aktif büyüklüğünün ise 23 milyar lira olduğunu aktardı.

Özger, finansal kiralama, faktoring ve finansman sektörünün 2015 yılının tamamında ortalama yüzde 20 civarında büyümesini beklediklerini vurguladı.

AA