Advertisement

Dünya'da olası felakatler sonucunda ekonomik yıkıma uğrayacak en riskli şehirler sıralamasında Tayvan'ın başkenti Taipei başı çekiyor. İstanbul ise sıralamada 7. sırada yer alıyor.

Llyods of London adlı özel sigorta şirketinin yaptığı araştırmada, doğal afetler, finansal krizler, salgın hastalıklar gibi tehlikelerin şehirlere olan ekonomik etkileri araştırıldı. Belirli senaryolarda şehirlerin GSYH'sinin ne kadar etkileneceği ölçüldü.

-devamı businessht.com'da-