Advertisement

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3.8 büyüme kaydetti. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, ekonominin ikinci üç aylık dönemde yüzde 3.1 büyümesi bekleniyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla, yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre, sabit fiyatlarla yüzde 3.8'lik artışla 32 milyar 93 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 12.6'lık artışla 481 milyar 735 milyon lira oldu.

Tarım sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre, sabit fiyatlarla yüzde 6.7'lik artışla 2 milyar 357 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 20.3'lük artışla 30 milyar 369 milyon lira olarak gerçekleşti.

Sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, aynı dönemde sabit fiyatlarla 4.1'lik artışla 11 milyar 118 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 10'luk artışla 119 milyar 581 milyon lira oldu.

Hizmet sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, söz konusu dönemde sabit fiyatlarla yüzde 4.1 artarak 18 milyar 742 milyon liraya, cari fiyatlarla yüzde 11.2 yükselerek 273 milyar 826 milyon liraya çıktı.

Türkiye ekonomisinde geçen yılın ikinci çeyreği için daha önce 2.3 olarak açıklanan büyüme rakamı yüzde 2.4 olarak revize edildi. Geçen yılın tamamında ise büyüme yüzde 2.9 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yakalanan 3,8'lik büyüme ile üst üste 23 çeyrek büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılının ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Türkiye ekonomisi, bu dönemde yüzde 3,8 büyüdü. İkinci çeyrekte GSYH cari fiyatlarla 2014 yılının ikinci çeyreğine göre yüzde 10,7 düşüşle 180 milyar 451 milyon dolar oldu. Geçen yılın ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla GSYH, 202 milyar 184 milyon dolar idi.

Türk lirası bazında bakıldığında ise cari fiyatlarla GSYH, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 12,6 artarak, 481 milyar 735 milyon lira oldu. Söz konusu rakam, 2014 yılının ikinci çeyreğinde 427 milyar 781 milyon lira seviyesindeydi.

Bu yılın 6 aylık döneminde ise cari fiyatlarla GSYH, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 gerileyerek 361 milyar 405 milyon dolar, Türk lirası bazında da yüzde 10,4 artışla 926 milyar 22 milyon lira oldu.

- Büyüyen sektörler-

İkinci çeyrekte sektörel bazda cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 20,3 ile "tarım, ormancılık ve balıkçılık" sektöründe kaydedildi. Bu sektörü, yüzde 19,1 ile "su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri", yüzde 18,7 ile de "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" izledi. En küçük büyüme ise yüzde 2,1 ile "hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri"nde görüldü. Madencilik ve taşocakçılığı sektörü de yüzde 3,7 daraldı.

- Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yüzde 5,6 arttı-

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,8'lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı.

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları ikinci çeyrekte sabit fiyatlarla yüzde 5,6'lık artışla 21 milyar 39 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 12'lik artışla 329 milyar 236 milyon liraya yükseldi.

Devletin nihai tüketim harcamaları söz konusu dönemde sabit fiyatlarla yüzde 7,2 artarak 3 milyar 515 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 17,2'lik artışla 72 milyar 493 milyon lira olarak gerçekleşti.

- Sabit fiyatlarla gayri safi sabit sermaye oluşumu yüzde 9,7 arttı-

Sabit fiyatlarla gayrisafi sabit sermaye oluşumu ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artışla 8 milyar 281 milyon lira oldu. Cari fiyatlarla ise yüzde 20,4 artışla 109 milyar 340 milyon liraya ulaştı.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla sabit fiyatlarla yüzde 2,1 azalışla 8 milyar 394 milyon liraya gerilerken, cari fiyatlarla ise yüzde 13,3 artarak 134 milyar 795 milyon liraya çıktı. Mal ve hizmet ithalatı da sabit fiyatlarla yüzde 1,6'lık artışla 9 milyar 128 milyon liraya, cari fiyatlarla yüzde 11,1'lik artışla 155 milyar 760 milyon liraya yükseldi.

TÜİK, geçen yılın ve bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını revize etti. Türkiye ekonomisinde geçen yılın ikinci çeyreği için daha önce 2,3 olarak açıklanan büyüme rakamı yüzde 2,4 olarak revize edildi. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,3 olan büyüme rakamı da yüzde 2,5 olarak güncellendi.

Orta Vadeli Program'da 2015'te büyümenin yüzde 4 olması öngörülüyor.


- Tablolar

Yıl Cari fiyatlarla GSYH (milyon TL) Gelişme Hızı (Yüzde) Cari fiyatlarla GSYH (milyon dolar) Gelişme Hızı (Yüzde) Sabit fiyatlarla GSYH (milyon TL) Gelişme Hızı Yüzde)
2013 1. çeyrek 355,813 9,4 199,175 10,3 28,048 3,1
2013 2. çeyrek 387,128 10,6 210,821 8,7 30,205 4,7
2013 3. çeyrek 417,849 10,8 213,020 1,9 33,006 4,3
2013 4. çeyrek 405,499 11,5 200,028 -1,3 31,298 4,6
2013 yıllık 1.567.289 10,6 823,044 4,7 122,56 4,2
2014 1. çeyrek 411,084 15,5 185,883 -6,7 29,469 5,1
2014 2. çeyrek 427,781 10,5 202,184 -4,1 30,925 2,4
2014 3. çeyrek 462,509 10,7 214,106 0,5 33,604 1,8
2014 4. çeyrek 445,989 9,7 196,828 -1,6 32,131 2,7
2014 yıllık 1.747,362 11,5 799,001 -2,9 126,128 2,9
2015 1. çeyrek 444,288 8,1 180,954 -2,7 30,202 2,5
2015 2. çeyrek 481,735 12,6 180,451 -10,7 32,093 3,8-Sektörler


TÜİK verilerine göre cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarının büyüme hızları şöyle oldu:

İktisadi faaliyet kolları 2014 2.çeyrek 2015 2. çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık 5,9 20,3
Sanayi 15 10
Madencilik ve taşocakçılığı 21,6 -3,7
İmalat sanayi 15,2 12,1
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 1,7
2,3
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 15,1 19,1
İnşaat 17,1 8,2
Hizmetler 10,7 11,2
Toptan ve perakende ticaret 10,0 9,7
Ulaştırma ve depolama 11,8 9,9
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 14,1 14,3
Bilgi ve iletişim 9 2,7
Finans ve sigorta faaliyetleri -8 13,6
Gayrimenkul faaliyetleri 9,2 12,0
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 20,1 18,7
İdari ve destek hizmet faaliyetleri 15,4 13,9
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 11,2 13,2
Eğitim 16,1 13,4
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 17 6,4
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 15,0 12,2
Diğer hizmet faaliyetleri 16,7 5,2
Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri 7,4 2,1
Sektörler toplamı 11,5 11,5
Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri -14,8 35,2
Vergi-sübvansiyon 0,6 23,2
Gayri safi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 10,5 12,6
BU HABERE YORUM YAZ
 
10 Eylül 2015 Perşembe, 22:34 Misafir demek ki neymiş, kurun yükselmesi medyada pompalana inat tıpkı makroekonomi kitaplarındaki modellerde öngörüldüğü gibi büyümeyi pozitif etkiliyormuş. cari acık tarafına gelirsek, ırak'taki olumsuzluklara, petol fiyatının düşüşünden dolayı ortadoğu ülkelerindeki talep zayıflığına ve en büyük ihracat pazarımız avrupa'daki olumsuz ekonomik tabloya ragmen kur yükseldiği için dış tcarette hafif de olsa pozitif veya stabil sayılabilecek bir seyir görüyoruz.
10 Eylül 2015 Perşembe, 10:03 Misafir Işte Türkiye