Advertisement

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Japonya'nın kredi notunu AA-'den A+'ya düşürdü, görünümü durağan'dan negatif'e çekti.

S&P, karar ile ilgili açıklamada, “Japonya’nın kredibilitesine sağlanan ekonomik destek geçtiğimiz 3-4 yılda zayıflamayı sürdürdü. Hükümeti ekonomik büyümeyi canlandırma ve deflasyonu sonlandırma stratejisi kötüleşmeyi önümüzdeki 2-3 yılda ters çevirecek gibi görünmüyor” ifadelerini kullandı.

S&P, genel hükümet borçlarının 2015-2018 yıllarında gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5'ine yükseleceğini öngörüyor.