Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 yönetmelik taslağını görüşe açtı.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunuldu.

Derecelendirme kuruluşlarına ilişkin yönetmelik taslağına göre, müşterilerin derecelendirilmesinde kullanılan değerlendirme metodolojilerinin geçmiş derecelendirme tecrübesine dayalı çeşitli doğrulama testleri ile onaylanmış olması gerekecek. Doğrulama testleri ve metodolojinin değerlendirilmesi sürekli gözden geçirilmeli ve finansal koşullardaki değişikliklere duyarlı olması sağlanması şartı aranacak. Doğrulama testleri asgari olarak yılda bir yapılacak.

Derecelendirme kuruluşunun derecelendirmelerinin ekonomik baskılar dahil olmak üzere her türlü baskıdan uzak şekilde yapılması şartı aranacak. Derecelendirme süreci, yetkili derecelendirme kuruluşunun ortaklık yapısı ve/veya yönetim kurulundaki muhtemel çıkar çatışmalarından etkilenmeyecek ölçüde bağımsız olacak.

Yerli ve yabancı tüm gerçek ve tüzel kişiler, yetkili derecelendirme kuruluşunun müşterilerine verdiği tüm derecelendirme notlarına ve derece verilirken dikkate alınan önemli hususlara derecelendirme kuruluşunun internet sitesi üzerinden ücretsiz ulaşabilecek. 

Derecelendirme kuruluşu gizli bilgilerin kötüye kullanımını engelleyen kalite güvencesi sistemlerine sahip olacak.

AA