Advertisement

Milli Piyango İdaresine ait şans oyunlarının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek ikinci teklifi veren ERG-Ahlatcı Ortak Girişim Grubu, ihalede kendilerine verilen sürenin 10 Aralık'ta dolmasından kaynaklı sonuca ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş veya kurulacak anonim şirkete 10 yıl süreyle şans oyunlarının imtiyaz tanınarak lisans verilmek suretiyle özelleştirilmesine Bakanlar Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karar verildiği hatırlatıldı.

İlk kez 2009'da şans oyunlarının imtiyaz tanınarak lisans verilmek suretiyle özelleştirilmesi amacıyla ihale yapıldığı, ihaleye katılan katılımcılar tarafından 1 milyar 622 milyon dolar olan açık artırma bedelinin üzerine çıkılmamasının ardından iptal edildiği anımsatılan açıklamada, ihalenin iptalinden sonra geçen yıl tekrar ihale açıldığı ve ihaleye katılmak için ERG-Ahlatcı Ortak Girişim Grubu'nun oluşturulduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan açık artırımlar sonucunda 2 milyar 755 milyon doları bedelle ihale, diğer ortak girişim grubunun üzerinde kalmıştır. Ortak Girişim Grubumuz ise 2 milyar 750 milyon dolarlık teklifle ikinci en yüksek teklifi vermiştir. 2009 ile 2014 yılı arasındaki ihale bedeli farkı net 1 milyar 100 milyon dolardır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, ihaleye katılan diğer ortak girişim grubuna tanıdığı süre içerisinde lisans bedelini ödememesi üzerine mevzuatı gereği geçici teminatı nakde dönüştürülmüş ve ihalede en yüksek ikinci teklifi veren Ortak Girişim Grubumuzdan 10 Aralık'a kadar ihaledeki teklifimiz olan 2 milyar 750 milyon dolarının ve ayrıca KDV'sinin idareye ödenmesi istenilmiştir."

- Lisans sözleşmesini imzalayamamalarının nedenleri

Gelinen noktada belirtilen nedenlerle lisans sözleşmesini imzalamalarının mümkün olamadığı kaydedilen açıklamada, nedenler şöyle sıralandı:

"1-İhale mevzuatı gereğince ihaleye katılanların, teklif ettikleri ihale bedelini dolar olarak veya ihale günündeki lira karşılığı her ne ise o bedeli lira olarak ödeme hakları vardır ve ihale komisyonunun bu ödeme tercihini bir tutanağa bağlaması gerekmektedir. Ancak her nedense ihale komisyonu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca ödeme tercihimizin dolar mı yoksa o günkü lira karşılığı mı olduğu hakkında tercihimiz alınmamış, bu konuda tutanak düzenlenmemiş ve bu konuda değişik tarihlerde yaptığımız yazılı ve sözlü başvurulara rağmen tercih hakkımız kullandırılmamış, bu konuda düzenlemesi gereken tutanak düzenlenmemiş ve hatta bu haklı talebimize olumsuz cevap verilmiştir.

2-Tüm ihale evrakında ihaleye konu ileride imzalanacak lisans sözleşmesinin bir imtiyaz sözleşmesi olduğu açıklıkla ve defaatle belirtildiği halde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ne mevzuatı gereği Danıştay'dan bu yönde bir görüş/düşünce/karar alabilmiş ne de birçok kez yaptığımız yazılı ve sözlü başvurularımıza rağmen ihaleye konu lisans sözleşmesinin imtiyaz sözleşmesi olduğuna dair resmi bir cevabı yazı verebilmiştir. İhaleye katılan diğer ortak girişim grubu hakkında Danıştay'ın görüşünü içerir kararında ihaleye konu lisans sözleşmesinin imtiyaz sözleşmesi olmayıp özel hukuk hükümlerine tabi bir sözleşme olduğu belirtilmiştir. Hukuken ve ahden imtiyaz niteliğinde olan bir lisans sözleşmesini, sözleşmenin zemini kaydırılarak özel hukuk sözleşmesi olarak imzalamamız tabii ki düşünülemez.

3-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ortak Girişim Grubumuz ile mevzuatı gereğince taslak lisans sözleşmesini karşılıklı parafe ettikten sonra gerekli adli ve idari kurumlarımızdan izinler/kararlar alması gerekirken, ne bizi taslak lisans sözleşmesini parafeye davet etmiş ne de Ortak Girişim Grubumuza özgü olmak üzere Rekabet Kurumu'ndan, Özelleştirme Yüksek Kurulu'ndan ve Danıştay'dan izin/karar almıştır."

- "Maliye Bakanımızın açıklaması memnuniyet verici"

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın uygulamalarına ilişkin idareye yazılı ve sözlü birçok başvuru yapmalarına rağmen idareden olumlu cevap alamadıklarından ve Ortak Girişim Grupları ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında oluşan görüş ayrılığı nedeniyle ihale sürecinin yara aldığı ve ihale şartlarının tamamen değiştiği iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhale sürecini derinden yaralayan hususlar tarafımızca yargıya taşınmış ve taşınmaya devam edilecektir. Yargının vereceği kararlara herkesin ve Ortak Girişim Grubumuzun boyun eğeceği izahtan uzaktır. Maliye Bakanımızın bugün basına yansıyan açıklaması tarafımızca memnuniyet verici bir açıklama olarak görülmüştür. Basın açıklamasında lisans sözleşmesinin bir imtiyaz sözleşmesi olduğu ve ihalede teklif verenlerin Türk Lirası cinsinden ödeme yapabileceği hususlarına vurgu yapılmıştır. Kısaca 3 madde halinde özetlediğimiz bizden kaynaklanmayan nedenlerle ihale işlemleri neredeyse baştan sona çekişmeli hale geldiğinden, lisans sözleşmesini imzalamamız mümkün olamamıştır. Maliye Bakanımızın basın açıklamasında belirttiği gibi hukuki zemini her yönden sağlam yeni bir ihalenin ileride yapılması halinde Ortak Girişim Grubumuzun tekrar ihaleye katılacağının bilinmesi hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AA