Advertisement

Türkiye'nin Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) endeks değeri, 2014 yılı için 53 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılına ilişkin "Satınalma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeks değeri, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken, bu değer Türkiye için 53 birim olarak gerçekleşti ve AB ortalamasının yüzde 47 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ele alındı.

Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 266 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 29 ile Bosna-Hersek oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 166 üzerinde, Bosna-Hersek ise yüzde 71 altında değere sahip oldu.

SGP, ayrıntılı olarak tanımlanmış mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları giderilerek, uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 58 oldu

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 28 AB ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 58 oldu ve AB ortalamasının yüzde 42 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 141 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 37 ile Arnavutluk oldu.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık gibi hizmetleri de kapsıyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2014 yılı sonuçlarına göre 54 olarak belirlendi. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 54 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.


Ülkelerin SGP'ye göre 2014 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

Ülkeler GSYH
Lüksemburg 266
Norveç 178
İsviçre 162
Hollanda 131
Avusturya 130
Danimarka 125
Almanya 124
İsveç 123
Belçika 119
İzlanda 119
Finlandiya 110
İngiltere 109
Fransa 107
Avro Bölgesi 19 107
İtalya 96
İspanya 91
Çek Cumhuriyeti 85
Malta 84
Slovenya 83
Güney Kıbrıs 82
Portekiz 78
Slovakya 77
Estonya 76
Litvanya 75
Yunanistan 73
Polonya 68
Macaristan 68
Letonya 64
Hırvatistan 59
Romanya 55
Türkiye 53
Bulgaristan 47
Karadağ 41
Sırbistan 37
Makedonya 37
Arnavutluk 30
Bosna-Hersek 29