Advertisement

Türkiye'de işsiz sayısı, Eylü'lde geçen yılın aynı dönemine göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 103 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 10.3 seviyesine çıktı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, işsizlik oranının yüzde 10.3 seviyesinde çıkması bekleniyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı Eylül ayına ilişkin "işgücü istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Eylül'de, geçen yılın aynı dönemine göre 39 bin kişi arttı ve 3 milyon 103 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, Eylül'de bir önceki aya göre ise 0,2 puan arttı. Bir önceki ayda işsizlik oranı 10,1 olarak gerçekleşmişti.

İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayında yüzde 10.5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Aynı dönemde tarım dışı işsizlik 0.3 puanlık azalışla yüzde 12.4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.6 puanlık azalışla yüzde 18.5 oldu, bu oran 15-64 yaş grubunda 0.2 puanlık azalışla yüzde 10.5 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in verilerine göre 2010-2015 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3
Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2
Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6
Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6
Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3
Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6
Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8
Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1 10,1
Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3
Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4  
Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7  
Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9  
YILLIK 11,1 9,1 8,4 9
9,9
 

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 987 bin kişi artarak 27 milyon 156 bin, istihdam oranı ise 1 puanlık artışla yüzde 46,8 olarak gerçekleşti.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 987 bin kişi artarak 27 milyon 156 bin, istihdam oranı ise 1 puanlık artışla yüzde 46,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 28 olarak hesaplandı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 200 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 786 bin arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 21,5'i tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 7,5'i inşaat, yüzde 51,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1 yıllık dönemde 0,7 artarken, sanayi sektörünün payı 0,7 azaldı. Tarım ve inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İşgücü, eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 26 bin kişi artarak 30 milyon 259 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1 puan artarak yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,8 puan artarak yüzde 72,5'e, kadınlarda ise 1,2 puan artarak yüzde 32,3'e yükseldi.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 34,8 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, tarım sektöründe yüzde 81,6, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 22 oldu.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı, eylülde bir önceki döneme göre 171 bin kişi artarak 26 milyon 851 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı da 0,3 puanlık artış ile yüzde 46,3 olarak hesaplandı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısı, eylüde bir önceki döneme göre 16 bin kişi artarak 3 milyon 112 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı da değişim göstermeyerek yüzde 10,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı, bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 51,6 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 89 bin kişiyle hizmet sektöründe görüldü.

- Ücretli veya yevmiyeli sayısı 18 milyon 237 bin

İstihdam edilen 27 milyon 156 bin kişinin 18 milyon 237 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 67,2'ye karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 367 binini (yüzde 16,1) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 356 binini (yüzde 12,4) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 196 binini (yüzde 4,4) işverenler oluşturdu.

Türkiye genelinde eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri şöyle:

  Toplam Erkek Kadın
15 ve daha yukarı yaştakiler
Nüfus (bin kişi) 58.054 28.672 29.383
İşgücü (bin kişi) 30.259 20.780 9.479
İstihdam (bin kişi) 27.156 18.939 8.218
Tarım (bin kişi) 5.825 3.100 2.725
Tarım dışı (bin kişi) 21.331 15.839 5.492
İşsiz (bin kişi) 3.103 1.842 1.261
İşgücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 27.795 7.891 19.904
İşgücüne katılma oranı (yüzde) 52,1 72,5 32,3
İstihdam oranı (yüzde) 46,8 66,1 28
İşsizlik oranı (yüzde) 10,3 8,9 13,3
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 12,4 10,2 18,3
15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (yüzde) 57 78,1 35,9
İstihdam (yüzde) 51,1 71,1 31
İşsizlik oranı (yüzde) 10,5 9 13,6
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 12,5 10,2 18,5
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 18,5 15,8 23,5