Advertisement

Kısa vadeli dış borç stoku, ekim ayında 120,5 milyar dolarla 31 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2015 yılı ekim ayına ilişkin "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri"ni açıkladı.

Kısa vadeli dış borç stoku ekim sonu itibarıyla geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 9,2 azalışla 120,5 milyar dolara indi ve Mart 2013'ten bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 13,1 azalışla 83,3 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 1,2 artarak 37,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2014 yıl sonuna göre yüzde 43,3 azalışla 27,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 17,2 artışla 15,4 milyar dolar oldu. Banka mevduatı, geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 19,9 artışla 25,3 milyar dolara ve yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2014 yıl sonuna göre ise 14 artarak 15,3 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2014 yıl sonuna göre yüzde 1,6 artışla 28,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2014 yıl sonuna göre yüzde 11,6 azalarak 15,8 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 8,8 düşüşle 104,6 milyar dolara indi.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 15,7 düzeyinde azalarak 69,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,8 artışla 47,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2014 yılı sonunda 4,1 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 39,4 azalışla 2015 ekim sonu itibarıyla 2,5 milyar dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 455 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,3'ü dolar, yüzde 29,7'si avro, yüzde 16'sı TL ve yüzde 3'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 171,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 33 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 13,1, Merkez Bankası'nın yüzde 0,3, özel sektörün ise yüzde 86,6 paya sahip olduğu gözlendi.

AA