Advertisement

Geçtiğimiz hafta Bloomberg anketine katılan 12 ekonomistin 6'sı Çin ekonomisi için 2018'in dönüm noktası olacağını düşünüyor. Katılımcılarda 5'i büyümede hızlanmanın 2019 veya daha sonra olacağını düşünüyor. Ekonomik görünüm, Başkan Xi Jinping'i bekleyen zorlu görevin altını çiziyor. Xi Jinping önümüzdeki 5 yılda Çin ekonomisinin ortalama yüzde 6.5 büyüyerek 2010 GSYİH'sinin 2 katına ulaşmayı amaçlıyor.

Politika yapıcılar zor bir durumda bulunuyor. Arz fazlası sorununa yol açmadan ve büyümenin kalitesini artırarak ekonominin arz tarafını yeniden düzenleme gayretleri uzun dönem beklentileri için oldukça önemli. Ancak, bu karmaşayı düzeltmeye yönelik politikalar kısa vadeli görünümü olumsuz etkileyebilir. İhtiyaç duyulan teşvikler ülkenin zaten yüksek olan borç stokunu artırabilir.

Çin'de GSYİH verilerinin doğruluğunu bir kenara bırakırsak, büyüme bu yıl 1990'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyecek. Sağlam tüketim ve güçlü seyreden hizmet sektörü, çelik, kömür ve çimento gibi ekonominin eski sektörlerinin kayıplarını dengeleyemiyor.