Advertisement

Sosyal koruma harcaması 2014'te bir önceki yıla göre yüzde 13,1 artarak 249 milyar 358 milyon liraya yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Sosyal Koruma İstatistikleri, 2014" verilerine göre, sosyal koruma harcaması 2013'e göre yüzde 13,1 artarak 249 milyar 358 milyon liraya ulaştı. Bu harcamanın yüzde 98,1'ini (244 milyar 630 milyon lira) sosyal koruma yardımları oluşturdu.

Söz konusu yardımlarda en büyük harcama 116 milyar 951 milyon lira ile emekli-yaşlılara yapıldı. Bunu, 73 milyar 340 milyon lira ile hastalık-sağlık bakımı harcamaları takip ederken, en düşük harcama ise 3 milyar 154 milyon lira ile sosyal dışlanma ve başka yerde sınıflanamayan kategorisinde gerçekleşti.

Yardımların GSYH içindeki payı

Sosyal koruma yardımlarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı, 2014 yılında yüzde 14 olarak hesaplandı. Risk-ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli-yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 6,7 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 4,2 ile hastalık-sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,7 ile dul-yetim harcamaları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 9,7'si şartlı olarak verildi. Şartlı yardımlar içinde 2014 yılında en büyük payı yüzde 34,1 ile engelli-malul yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 28,4 ile aile-çocuk yardımları ve yüzde 21,2 ile hastalık-sağlık bakımı yardımları izledi.

Yardımların yüzde 65,5'i nakit olarak verilirken, bunların içinde en büyük payı yüzde 94,2 ile maaş ödemeleri (emekli/yaşlı maaşları, dul/yetim maaşları ve engelli/malul maaşları) aldı. Bunu, yüzde 2,5 ile aile-çocuk ve yüzde 1,8 ile işsizlik yardımı ödemeleri takip etti.

Sosyal koruma gelirlerinin, 2014 yılında yaklaşık yarısı (yüzde 41,5) devlet katkısı oldu. Bunu, yüzde 26,4 ile işveren sosyal katkıları ve yüzde 26,2 ile koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan katkılar izledi. Diğer gelirlerin oranı ise yüzde 5,8 olarak gerçekleşti.