Advertisement

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Cemil Ertem, Orta Doğu'nun en büyük ekonomisi Türkiye'de yeni bir büyüme çağının başlatılabilmesi için altyapı yatırımlarının hızlandırılmasının gerektiğini söyledi.

Ertem, 18 Aralık'ta Ankara'da verdiği mülakatta, "AK Parti iktidarı döneminde faiz dışı fazla Türkiye'nin güvenilirliğini artırırken ve kamu borcunun gayrı safi yurtiçi hasılaya oranını yarıdan fazla düşürürken, demiryolları, limanlar ve enerji boru hatlarına yönelik harcamaların artırılması ekonomiyi daha rekabetçi hale getirecektir ve yabancı yatırımı çekmek için 'yeni bir Türkiye hikayesi' oluşmasına yardımcı olacaktır" dedi.

Ertem'in bu yorumları, 2013 yılında yatırım yapılabilir nota sahip olmasına yardımcı olan mali disiplin sürdürerek küresel finansal krize ve gelişen piyasalrdaki sermaye çıkışına tepki veren hükümet politikalarında olası bir değişikliği işaret ediyor. Bu yorumlar ayrıca, AK Parti iktidarının iki yarısının hikayesini de yansıtıyor; 2008'deki piyasa kargaşasından bu yana büyüme, daha önceki dönemin ortalaması olan yüzde 6'nin neredeyse yarısına inerken, Türk Lirası bu yıl yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Ertem, Türk sanayisinin canlanabileceği koşulları işaret ederek, "Kamu bütçesini fazlaya ulaşma şeklindeki tek hedefle idare etmek kusurlu bir politika ve Türkiye'nin 'dışsallılar' yaratabilmek için zarara girmesi gerekebilir" şeklinde konuştu.

Ertem, "Bu altyapı projelerini uygularsanız, kayda değer bütçe açıkları olabilir ve mali denge bir süreliğine kötüleşebilir," dedi ve "Ancak orta vadede, bu dışsallıkları yarattığınızda, sanayi kesiminin küresel rekabetçiliği artar ve bu da makroekonomik temelleri yeniden güçlendirirken, büyümeyi hızlandırır" değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası'nın politikaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ertem, iktidardaki AK Parti'nin bazı üyelerinin merkez bankasının aşırı yüksek faiz ile büyümeyi olumsuz etkilediği yolundaki eleştirilerine karşılık, "Bu eleştiri be faydalı ne de anlamlı" dedi.

Ertem, politika yapıcılarının, Merkez Bankası2nın, büyümeyi desteklemek için para arzının artırılmasında odaklanmayı içeren parasal hedef yerine enflasyon hedefi tercihinin Türkiye'nin çıkarlarına hizmet edip etmediğini tartışması gerektiğini söyledi.

Ertem, "Sermaya akışlarının sonsuz olduğu bir dünyada, Türkiye gibi serbest kur rejimine sahip açık bir ekonomi bir kur hedefine sahip olamaz. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi dolaylı bir kur hedefidir" dedi ve "Merkez Bankası'nın yapması gereken, istihdam artışı sağlamada da odaklanan ve hükümetin ekonomik hedeflerine destek olan bir para politikası uygulamaktır" şeklinde konuştu.