Advertisement

Yolcu beraberi yapılan 25 bin lira ile 10 bin euro ve eşitini aşan para çıkışlarında gümrük idarelerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulacak.

Hazine Müsteşarlığının, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yolcu beraberi yapılan 25 bin lira ile 10 bin euro ve eşitini aşan para çıkışları gümrük idarelerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyan edilecek.

Türk parası veya Döviz çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınacak ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilecek.

Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50 bin doları karşılığını aşan Türk parası çıkışları ile 50 bin dolar veya eşitini aşan efektif çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına iletecek. Bankalar; ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50 bin dolar ve eşiti dövizi aşan transferlere (döviz tevdiat hesaplarından yapılan transferler dahil) ilişkin bilgileri de transfer tarihinden itibaren 30 gün içinde Merkez Bankasına duyurucak.

Türkiye'de yerleşik kişiler; yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi veya ayni sermaye ihracını müteakip 3 ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı internet adresinde yer alan yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu açıklamalar doğrultusunda doldurarak Hazine Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığına gönderecek.

Sermaye ihracı gerçekleştiren Türkiye'de yerleşik kişiler, her takvim yılını müteakip 3 ay içerisinde Ekonomi Bakanlığının internet adresinde yer alan bilgi formunu, formda istenilen bilgileri ve yapılan transferleri açıklamalar doğrultusunda güncelleyerek Ekonomi Bakanlığına bildirecek.

Türkiye'de yerleşik kişiler; tasfiye edilen veya devredilen yurt dışındaki şirket, ortaklık ve şubelerinin durumu hakkında, tasfiye sürecinin sona ermesini veya devredilmesini müteakip en geç 3 ay içerisinde Hazine Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığına bilgi verecek.