Advertisement

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 2015'in 9 ayında aracı kurumların yapmış olduğu kaldıraçlı işlem hacminin yıllık bazda TL cinsinden yüzde 143 artışla 12,5 trilyon liraya yükseldiğini bildirdi.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre birliğin üç aylık yayını olan Gösterge'nin 2016 kış sayısı yayınlandı. Söz konusu sayıda, Türkiye'de "Hanehalkı Tasarrufları", "Siber Güvenlik ve Finansal Piyasalarda Siber Suçlar" ile "Hedefli Yatırım Hesapları" başlıklı makaleler ile kaldıraçlı işlemlere ilişkin verilere yer verildi.

Dergide, 2015'in dokuz ayında aracı kurumların yapmış olduğu kaldıraçlı işlem hacminin yıllık bazda TL cinsinden yüzde 143 artış ile 12,5 trilyon liraya, dolar cinsinden ise yüzde 98 artış ile 5 trilyon dolara yükseldiği kaydedildi.

Tanımı ve yapısı gereği, kaldıraçlı işlem hacminin pay senedi ve vadeli işlem hacminin hayli üzerinde seyrettiği aktarılan açıklamada, 9 ayda kaldıraçlı işlemlerde en yüksek işlem hacmine sahip ilk on aracı kurum piyasa hacminin yüzde 70'ini oluştururken, takip eden diğer 10 aracı kurumun ise toplam hacminin yüzde 23'üne sahip olduğu dile getirildi.

Hane halklarının ortalama tasarruf oranı yüzde 6,5

Dergide tasarrufla ilgili bir makalede, Türkiye'de yurt içi tasarrufların son 20 yılda belirgin şekilde azalarak yüzde 25'ten 2014 sonunda yüzde 15'e indiği aktarıldı.

Toplam tasarruflardaki azalış hane halkı tasarruflarındaki azalmayla ilişkilendirilirken, hane halkı tasarruflarını artırmaya yönelik çalışmaların önem kazandığı belirtildi. Söz konusu makalede, hane halkı tasarruf saiklerini açıklayan ekonomik teorilere değinilerek, "TÜİK Hanehalkı Bütçe Anketi" kullanıldı.

Makalede, "Veriler, 2010-2014 döneminde hane halklarının ortalama tasarruf oranının yüzde 6,5 olduğu, bu oranın 2014 yılında arttığını gösterdi. Raporda tasarruflar ayrıca; hanelerin gelir, çalışma durumu, cinsiyet, yaş, eğitim ve yerleşim yerine göre analiz edilerek, tasarrufların dağılımı hakkında bulgular veriliyor" ifadeleri kullanıldı.

Hedefli yatırım hesapları ile yurt içi tasarrufların artırılmasının hedeflendiği vurgulanılan makalede şunlara da yer verildi:

"Pek çok ülkede vatandaşları birikime teşvik etmek ve eğitim, sağlık gibi harcamaların yükünü hafifletmek için imtiyazlı hesaplar geliştiriliyor. Dünyadaki hedefli yatırım hesaplarını inceleyen makalede ayrıntılarıyla irdelenen bu hesaplar, 1970'lerden bu yana sağladıkları vergi avantajlarından ötürü gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılıyor. Ülkemizde ilk kez 2015 yılında çeyiz ve konut hesapları olarak düzenlenen hedefli yatırım hesapları, hem vatandaşları erken yaşta evliliğe ve gayrimenkul edinmeye teşvik etmeyi amaçlamakta hem de yurt içi tasarrufları artırarak ülkenin dış finansmana bağımlılığını azaltmayı hedefliyor."

Siber suçlarla ilgili bir makalede ise yakın zamanda Türkiye'de gündeme gelen siber güvenlik ve siber suç kavramının internete bağlı cihaz sayısının 30 milyara yaklaşmasıyla giderek önem kazandığı bildirildi.

Siber suçun ve güvenliğin tanımının yapıldığı söz konusu makalede, siber güvenliğin sermaye piyasaları için taşıdığı sistematik risk incelendi.