Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kalkınma ve yatırım bankaları nezdindeki müstakriz fonları zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler arasına dâhil edilmiş olup, bu fonların tabi olacağı zorunlu karşılık oranları Türk lirasında %11,5 ve yabancı parada %13 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, yurt dışı bankalardan alınan mevduat ve katılım fonları çekirdek dışı yükümlülük olarak değerlendirildiğinden, anılan yükümlülüklerin mevduat/katılım fonu dışındaki yükümlülükler için belirlenmiş olan zorunlu karşılık oranlarına tabi olmaları kararlaştırılmıştır.

Söz konusu değişiklikler, tesisi 26 Şubat 2016 tarihinde başlayacak olan 12 Şubat 2016 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır." dendi.