Advertisement

Kasım'a kadar geçen üç aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre, ikramiyeler hariç ücretler yüzde 1.9 yükseldi. Ekim'e kadar geçen üç aylık dönemde artış yüzde 2 olmuştu. Bloomberg anketine katılan ekonomistler ücretlerde yüzde 1.8 artış bekliyordu. İngiltere'de işsizlik yüzde 5.1'e gerileyerek, Ocak 2006'ya kadar geçen 3 aylık dönemden bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

İngiltere Merkez Bankası politika yapıcılarının 7 yıldır süren acil teşvikleri terketme zamanlaması verimliliği etkiliyor. İşgücü piyasasında arz eksikliği oluşurken, eğer firmalar mevcut çalışanlarından daha çok verim alamazsa enflasyon baskıları oluşabilir.