Advertisement

Hazine Müsteşarlığı, 31 Aralık 2015 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stokunu açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku geçen yılın sonunda 677,6 milyar lira oldu. Borç stokunun 440,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 237,5 milyar lira tutarındaki kısmı Döviz cinsi borçlardan oluştu.