Advertisement

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Aralık 2015 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, 2015 yılındaki net kârı, 3 milyar 615 milyon 114 bin TL oldu.

Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, kredi ve diğer karşılıklar dahil, toplam 3 milyar 787 milyon TL karşılık ayrıldı. Bankanın aktif büyüklüğü 2014 yıl sonuna göre %16,0 artarak 279 milyar 647 milyon 178 bin TL seviyesine ulaştı.

31 Aralık 2015 itibarıyla aktif kârlılığı %1,4 seviyesinde gerçekleşirken özkaynaklar 2014 yıl sonuna göre %17,0 artışla 31,2 milyar TL seviyesine ulaştı. 31 Aralık 2015 itibarıyla özkaynak kârlılığı %12,8 seviyesinde gerçekleşti.

Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yapılan destek, 2014 yıl sonuna göre %21,4 artarak 220 milyar 687 milyon 905 bin TL’ye ulaştı.  Toplam krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %11,8, %10,7 ve %14,0 seviyelerinde gerçekleşti. Sermaye yeterliliği oranı %13,53 seviyesinde gerçekleşirken, takipteki krediler oranı %3,21 olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Zorlayıcı piyasa koşullarına rağmen 2015’te, bilançomuzu başarıyla yönettik, aktiflerimiz 280 milyar TL’ye ulaştı, kredilerimizin toplam aktifler içindeki payı ise %60 seviyesini aştı" değerlendirmesinde bulundu.