Advertisement

Hazine, düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya 881,6 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, 10 ay (301 gün) vadeli, kuponsuz Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İtfa tarihi 14 Aralık 2016 olan ihalede, basit faiz yüzde 11,03, bileşik faiz ise yüzde 11,13 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 571,9 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 685,7 milyon lira, net satış 628,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamuya satışın yapılmadığı ihalede, rot teklif tutarı 422 milyon lira, rot satış tutarı ise 253,2 milyon lira oldu.

Hazine, böylece piyasaya toplamda 881,6 milyon lira borçlandı.