Advertisement

Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri Aralık 2015'te bir önceki yılın sonuna göre yüzde 10,2 azalışla 602,4 milyar dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2015 Aralık sonu itibarıyla Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

UYP verilerine göre, 2015 Aralık sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2014 yıl sonuna göre yüzde 1,5 azalarak 226,9 milyara, yükümlülükleri ise yüzde 10,2 düşüşle 602,4 milyar dolara geriledi.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP ise, 2014 yıl sonunda eksi 440,8 milyar dolar iken, 2015 Aralık sonunda eksi 375,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2014 yıl sonuna göre yüzde 13,2 azalışla 110,5 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 13,1 artışla 69,8 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk lirası (TL) cinsinden efektif ve mevduatları, 2014 yıl sonuna göre yüzde 36,6 artışla 30,2 milyar dolar düzeyine çıktı.

Yükümlülükler alt kalemlerine bakıldığında, 2015 Aralık sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2014 yıl sonuna göre yüzde 18,2 azalışla 145,6 milyar dolara geriledi.

Geçen yıl sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2014 yıl sonuna göre 44,4 milyar dolar azaldı. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2014 yıl sonuna göre yüzde 35,1 düşüşle 40,2 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stoku yüzde 39,1 azalışla 31,8 milyar dolara, Hazinenin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5,2 azalışla 36,7 milyara indi.

Diğer yatırımlar ise 2014 yıl sonuna göre 8,1 milyar dolar artış gösterdi. 2015 Aralık sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankasındaki kredi mektuplu Döviz tevdiat hesapları 2014 yıl sonuna göre yüzde 46,7 azalışla 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2014 yıl sonuna göre yüzde 17,4 artışla 39 milyar dolara ve TL mevduatı yüzde 20,7 artışla 16,2 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,4 azalışla 92,3 milyar dolara gerilerken diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 4,8 artışla 99,4 milyar dolar düzeyine ulaştı.