Advertisement

Milli Muharip Uçak Projesi'nin yönetim üssü, ODTÜ Teknokent'teki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ar-Ge Merkezi olacak.

Milli Muharip Uçak Projesi'nde nihai tasarıma ilişkin karar ve sözleşmenin imzalanması beklenirken TUSAŞ, projeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, projenin yönetim merkezi olarak ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren TUSAŞ Ar-Ge Merkezi seçildi.

ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa Kızıltaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye için önemli bir proje olan TUSAŞ’ın Milli Muharip Uçak Projesi'nin ODTÜ Teknokent çatısı altında gerçekleşmesinden onur duyduklarını söyledi. Kızıltaş, projenin ve TUSAŞ’ın, ODTÜ Teknokent bünyesinde yer alan savunma firmalarına güç ve motivasyon vereceğini vurguladı.

Teknokent olarak bugüne kadar firmaların katma değerli tasarım ve Ar-Ge çalışmalarına her türlü desteği sağladıklarını dile getiren Kızıltaş, teknokentte yer alan savunma sanayi firmalarının bugüne kadar Türkiye için kritik öneme sahip birçok projede önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine işaret etti. Kızıltaş, çok yakında bu başarıların daha da artacağını kaydetti.

Sözleşme bekleniyor

Türk Hava Kuvvetlerinin savaş uçağı ihtiyacını karşılamak için yürütülen arayışlarda TUSAŞ, uçağa yönelik harekat ihtiyaçlarının belirlenmesi, gereksinim analizi çalışmaları, hava aracı ve sistem/alt-sitemlerinin kavram tanımlaması, milli imkan ve kabiliyetler ile yapılabilirliğin araştırılması, uluslararası işbirliği modelleri konularında çalışma yapmakla görevlendirildi.

Tamamen özgün olarak geliştirilen Milli Muharip Uçak Projesi'nde onlarca çalışma sonunda nihai tasarım için 3 alternatif oluşturuldu. Uçağın motor sayısının kararlaştırılması tasarım aşaması için belirleyici olacak. Uçağımızın tasarımı ve içerisinde kullanılan alt sistemler için olabildiğince milli çözümlere yer verilecek.

Milli savaş uçağına ilişkin sözleşme görüşmelerinin yılın ilk yarısında tamamlanması ve bu dönemde uçağın tasarımına ilişkin belirleyici kriterlere yönelik çalışmaların da Türk Hava Kuvvetleri ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile sonlandırılması bekleniyor.

Savunma sanayisi için 400 Ar-Ge projesi

ODTÜ Teknokentte yüzde 60'tan fazlası teknokentte kurulmuş 320'den fazla şirket faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerde yüzde 90'ı üniversite mezunu, doktora veya yüksek lisans mezunu 5 binden fazla kişi istihdam ediliyor. Teknokentte Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü 125 bin metrekarelik alanda birçok yenilikçi fikre imza atıldı.

Teknokentte aktif olarak Ar-Ge yapan 80'den fazla savunma sanayisi şirketi kümelenerek 2010'da Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) oluşturuldu. Bölgede savunma alanında faaliyet gösteren diğer teknokent firmalarının katılımıyla sayıları 95'i aşan bu şirketler, birbirini tamamlayıcı ve kabiliyetlerine katma değer ekleyen, savunma ve güvenlik alanı için yeni ürün ve hizmetler geliştiren dikey uzmanlıklara sahip.

TSSK bünyesinde insanlı ve insansız araç, ileri malzeme, koruyucu araç ve malzeme teknolojileri, insan-makine arayüzü, kriptografi, kodlama ve şifreleme, elektronik zeka sistemleri, modelleme ve simülasyon, simülasyon sistemleri, sensörler ve elektronik sistemler, dataLink teknolojileri ile birlikte test, kalibrasyon, modelleme ve bakım gibi çok çeşitli mühendislik hizmetlerini sağlayan ana yükleniciler ile küçük ve orta ölçekli şirketler yer alıyor. Bölgede halen savunma sanayisine yönelik yaklaşık 400 Ar-Ge projesi yürütülüyor.

TUSAŞ, ODTÜ Teknokent'te "Ar-Ge" ve "yazılım" faaliyetlerine Mart 2003'te başladı. Teknokentin Savunma Sanayi Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Alt Bölgesi'nde yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alana kurulu olan TUSAŞ Ar-Ge binaları (Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş) Kasım 2004'te hizmete girdi. Her iki binada faaliyetler yaklaşık 250 kişilik kadroyla yürütülüyor.