Advertisement
Kamuya ait sosyal tesislerden yararlanmak isteyenlerin ödeyeceği asgari ücret düzeyleri belirlendi.

Maliye Bakanlığının Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankalarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan sosyal tesislerde alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esasları düzenliyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2016'da alınacak en az bedeller, tebliğde belirlenen özellikleri taşıyan tesislerde yemek bedeli kişi başına 10,80-15,90 lira, konaklama bedeli 4,55-6,25 lira olacak.

Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı bulunanlarda günlük en az 2,25 lira, televizyon bulunanlarda günlük en az 2,46 lira ve klima bulunanlarda günlük en az 3,42 lira konut başına ilave bedel alınacak.

Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 8,30 lira tahsil edilecek. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli belirlenebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurlarıyla diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 150 lira olarak tespit edildi. Ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda kurum ve kuruluşlar, belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili kılındı.

Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 9,80 lira tahsil edilecek.


 

AA