Advertisement

Hazine Müsteşarlığından yapılan duyuruya göre, 22 Şubat Pazartesi günü 5 yıl (bin 820 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 5,35 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek. Aynı gün 10 yıl (3 bin 612 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 1,35 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Hazine, 23 Şubat'ta ise 2 yıl (476 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 4,80 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 6 yıl (2 bin 247 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek. Aynı tarihte 10 yıl (3 bin 640 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 5,30 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihraç ihalesi gerçekleştirilecek.