Advertisement

Türkiye genelinde 2014'te toplam istihdam içinde işveren olarak çalışanların payı yüzde 4,5 oldu. Kadın işverenlerin oranı yüzde 8 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılına ilişkin girişimcilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde işveren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı yüzde 8, erkeklerin oranı ise yüzde 92 olarak belirlendi.

Yaş gruplarına göre işveren olarak çalışanların sektörel dağılımı incelendiğinde, tarım sektöründe en yüksek pay yüzde 20,5 ile 45-49, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 18,9 ile 35-39 yaş grubunda gerçekleşti.

Eğitim durumuna göre, tarım sektöründe işveren olarak çalışanların yüzde 59,7'sini ilkokul, yüzde 13,4'ünü genel lise mezunları oluştururken, tarım dışı sektörde ise ilkokul mezunlarının oranı yüzde 31,8, ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlarının oranı yüzde 16,2 olarak gerçekleşti. Ayrıca tarım dışı sektörde istihdam edilenlerin yüzde 15'ini genel lise, yüzde 24,6'sını ise yüksekokul veya fakülte mezunları oluşturdu.
Kurulan işveren girişimlerinin oranı 2014'te yüzde 15,7 olurken, bu yılda iş kayıtlarındaki işveren girişimlerden kurulanların yüzde 74,8'i ferdi mülkiyet, yüzde 16,5'i limited şirketlerden oluştu.
Sektör ayrıntısında en yüksek kuruluş oranı bir önceki yılda yüzde 28,8 ile "Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektöründe gerçekleşti.
İşveren girişimlerin 2012 yılında kapanma oranı yüzde 11,3 olarak belirlenirken, iş kayıtlarındaki işveren girişimlerden 2012 yılında kapananların yüzde 67,8'i ferdi mülkiyet, yüzde 20,4'ü limited şirketlerden oluştu. Bu girişimlerden en yüksek kapanma oranı 2012 yılında yüzde 33,1 ile "Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektöründe gerçekleşti.
İşveren girişimlerden 2013'te yeni kurulanların yüzde 81,9'u 2014 yılında hayatta kalırken, iş kayıtlarına göre 2013'te kurulan ve 2014'te hayatta kalan işveren girişimlerin yüzde 71,5'i ferdi mülkiyet, yüzde 19,3'ü limited şirket oldu.
İş kayıtlarında 2014'te kurulan işveren girişimlerin istihdam yaratma oranı yüzde 7,7 olarak gerçekleşirken, işveren girişimlerden söz konusu yılda yeni kurulanların istihdamının yüzde 46,2'si ferdi mülkiyetlerde, yüzde 20,3'ü limited şirketlerde yaratıldı. 2012'de kapanan işveren girişimlerin istihdam kaybındaki oranı yüzde 5,8 olurken, bunların yüzde 47,7'si ferdi mülkiyetlerden, yüzde 23,4'ü de limited şirketlerden kaynaklandı. 2013'te kurulan ve 2014'te hayatta kalan işveren girişimlerin istihdamdaki oranı yüzde 72,7 olarak gerçekleşirken, bunların yüzde 44,8’ini ferdi mülkiyetler, yüzde 29,4'ünü limited şirketler oluşturdu. Bir önceki yılda yer alan işveren girişimlerin yüzde 36,1'i 2011-2014 yıllarında kuruldu. İş kayıtlarında 2001-2010'da kurulan işveren girişimlerin oranı ise yüzde 40,4 olarak belirlendi.
- Faal girişim sayısı 2013'te 2,7 milyon oldu
Faal girişim sayısı 2013'te 2 milyon 695 bin 131 olurken, yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerine göre "finans ve sigorta faaliyetleri" ile "programcılık ve yayıncılık faaliyetleri" hariç sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren toplam girişim sayısının yüzde 97'sini, istihdamın yüzde 43,2'sini ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 19,5'ini 1-19 kişi çalışan girişimler oluşturdu.
Büyüklük grubu artarken girişim sayısının düştüğü, çalışan sayısı ve faktör maliyeti ile katma değerin arttığı gözlendi. 250 ve daha fazla kişi çalışan girişimler, sayı bakımından yüzde 0,2 paya sahip olmasına rağmen, yüzde 25,8'lik istihdam payına ve yüzde 47,2'lik faktör maliyetiyle katma değer payına sahip oldu. Girişimler, 2013 yılında en fazla toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterirken, bunların en fazla faaliyet gösterdiği sektörler sırasıyla yüzde 39,9 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 15,6 ile ulaştırma ve depolama, yüzde 12,6 ile imalat sanayi sektörleri olarak belirlendi. Bununla birlikte imalat sanayi yüzde 27,1 ile istihdam ve yüzde 34,8 ile katma değer yaratılmasında ilk sırada yer aldı.
Büyüklük grubuna göre 1-19 çalışanlı girişimlerin yüzde 40,5'i toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterdi. Bu büyüklük grubunda bulunan girişimlerin toptan ve perakende ticaret sektöründeki istihdam payı yüzde 36,5, faktör maliyetiyle katma değer payı yüzde 34,4 olarak belirlendi.
İmalat sanayi sektörü ise 250 ve daha fazla kişi çalışan girişim sayısına göre yüzde 36,6, istihdama göre yüzde 33,7 ve katma değere göre yüzde 40,8 ile en yüksek paya sahip oldu. 1-19 büyüklük grubu dışındaki bütün gruplarda ise imalat sanayinin daha büyük pay aldığı görüldü.