Advertisement

2015 yılında alınan toplam yapı ruhsatı önceki yıla oranla yüzde 16,4 azalarak 184,1 milyon metrekareye gerilerken alınan konut yapı ruhsatı ise yüzde 16,8 azalarak 136,1 milyon metrekareye indi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından yayınlanan sektör raporuna göre, konut dışı bina yapı ruhsatları yüzde 15,3 azalarak 48 milyon metrekareye düştü. Alınan yapı ruhsatlarındaki gerilemenin 2016 yılındaki işleri de sınırlayacağı öngörülürken, bu düşüşe rağmen, 2015 yılında alınan yapı ruhsatları 2013 yılının yüzde 4,6 üzerinde gerçekleşti.

Geçen yıl alınan yapı izinleri 2014 yılına göre gerilerken, gerileme yapı ruhsatlarındaki düşüşe göre daha sınırlı kaldı. 2015 yılında alınan toplam yapı izinleri metrekare olarak önceki yıla göre yüzde 6,7 azalarak 141,4 milyon metrekareye gerilerken konut yapı izinleri yüzde 5,3 azalarak 107,9 milyon metrekareye indi. Konut arzı ise önemli ölçüde devam etti.

Geçen yıl inşaat malzemesi sanayisinde ağırlıklı ortalama sanayi üretimi yüzde 0,7 büyüyerek 2014'e göre 0,2 puan ilerleme kaydetti. 2014 yılında inşaat malzemelerindeki talep artışı özel sektör inşaat harcamalarından kaynaklanmış, kamu inşaat harcamaları ve ihracattan talep artışı olmamıştı. 2015 yılında ise yine özel sektör inşaat harcamaları talep ve sanayi üretimi artışını sürüklerken kamu inşaatları ile ihracat tarafından talep etkisi negatif oldu.

İnşaat ve gayrimenkul sektörünün kredi yükümlülükleri geçen yıl önemli ölçüde yükselme kaydetti. İnşaat sektörünün 2015 yılında kullandığı toplam yurt içi krediler yüzde 35 artarak 139,2 milyar liraya ulaşırken, gayrimenkul sektörünün yurt içinden kullandığı krediler yüzde 44,4 artış gösterdi.

Kredi hacmindeki genişlemede 2015 yılında döviz kurlarındaki artışın ve Döviz cinsi kredilerin TL karşılıklarının artması da etkili oldu. Aynı yıl, yurt dışından kredi kullanımında da yükseliş gözlendi ve inşaat sektörünün yurt dışından kullandığı krediler yüzde 27,3 artarak 9,4 milyar dolara ulaştı. Böylece inşaat ve gayrimenkul sektörü yeni yıla 2015'ten kalan yüksek bir nakit banka kredi stoku ile girdi.