Advertisement

İnternet sitesinde yer alan yatırımcı sunumuna göre Migros 2015 yılında yurtiçinde %16,6 mertebesinde satış artışı kaydederken konsolide satışlar %15,6 artışla 9.390 milyon TL’ye ulaştı.

Şirketin 2013 yılında %10,2 mertebesinde olan yurtiçi satış büyümesi 2015 yılında %16,6 seviyesine, konsolide brüt kar 2015’de 2.526 milyon TL’ye ulaştı.

2015 yılında VAFÖK (Vergi, Amortisman, Faiz Öncesi Kar) %13,8 artışla 602 milyon TL’ye ulaşırken VAFÖK marjı %6,4 (2014: %6,5) ile Şirketin yılın tamamı için hedeflediği %6,0-6,5 bandında gerçekleşti.

Diğer taraftan, şirket 2015 yılında operasyonlarından önemli ölçüde faaliyet karı yaratmasına rağmen, çoğunluğu nakit çıkışı gerektirmeyen kur farkı giderleri ve bir kereye mahsus “maddi olmayan duran varlıklarında oluşan ancak nakit çıkışı gerektirmeyen değer düşüklüğü” dolayısıyla 370 milyon TL net zarar kaydetti.

Migros 2016 yılında 150-200 arasında mağaza açılışı ve konsolide bazda çift haneli satış büyümesi hedeflediğini belirtti.