Advertisement

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, "Meclisimizin bir saat çalışması aşağı yukarı 600 bin liralık bir maliyet" dedi.

Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Kalkınma Bakanlığı, TÜİK, GAP, DAP, KOP, DOKAP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının bütçeleri üzerindeki konuşmada, eskiden Devlet Planlama Teşkilatı'nın yaptıklarının daha fazlasını çeşitlendirerek yaptıklarını anlattı.

Yılmaz, 1 Kasım seçimleriyle ciddi anlamda siyasi belirsizliğin azaldığını, ekonominin de bu anlamda çok daha uygun bir ortama kavuştuğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu siyasi istikrarı reformlarımızla birleştirdiğimiz zaman, yapısal reformlarla birleştirdiğimiz zaman, Türkiye dünyada pozitif ayrışabilme imkanına sahip ender ülkelerden biri olacaktır. Dünyada krizin olduğu dönemler, yakınsama dediğimiz, gelişmiş ülkelerle farkı kapatma anlamında da bir fırsat oluşturmaktadır. Herkesin kötü olduğu bir ortamda siz nispi olarak iyi olursanız aradaki farkı kapatırsınız. Dolayısıyla bu dönem Türkiye'nin farkı kapatması için ciddi bir imkan sunuyor. Bu imkanı yapısal reformlarla mutlaka değerlendirmek durumundayız. Bu çerçevede de 4 başlığın ben öne çıktığını düşünüyorum. Bir tanesi AB. AB, ilgili bütün siyasi partilerimiz aslında iş birliğiyle güç birliğiyle hızlı adımlar atmak durumundayız. İkincisi yatırım, iş ortamına ilişkin reformlarımız; burada da yine Meclisimizin desteğine ihtiyacımız var. Üçüncüsü yeni anayasa; demokratik standartlarımızın oturduğu, gerçekten çok daha ileri demokratik bir ülke haline gelmemizi sağlayan anayasamız, ekonomik geleceğimiz bakımından da son derece önemli, kritik bir husustur. Dördüncüsü de bu Meclisimizi ilgilendiren bir husus; iç tüzük. Otururken kabaca bir hesap yaptım, Meclisimizin bir saat çalışması aşağı yukarı 600 bin liralık bir maliyet. Hep birlikte, bütün siyasi partilerle iç tüzük konusunu da mutlaka ele almalıyız."