Advertisement

Ankara 16. Tüketici Mahkemesi, Taraftar Hakları Dayanışma Derneğinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Aktif Yatırım Bankası aleyhine açtığı davada "Passolig" uygulamasının iptali istemini reddetti.

Duruşmaya dernek başkanı Kemal Ulusoy, asli müdahil Yıldız Oğuz, dernek avukatları, davalı TFF ve Aktif Yatırım Bankasının avukatları katıldı. Ulusoy, Passolig'in sporda şiddet ve düzensizlik ile karaBorsa bileti önleyemediğini savunarak, davanın kabulünü istedi.

Asli müdahil Oğuz ise Passolig kartını yenilememesine karşın kartı pazarlayan bankadan reklam ve SMS almaya devam ettiğini söyledi.

Dernek avukatı Ertuğrul Cem Cihan, uygulamanın hak ihlallerine neden olduğunu savundu ve iptalini talep etti.

TFF'nin avukatı Duygu Yaşar, Anayasa Mahkemesinin, uygulamanın Anayasa'ya uygun olduğuna ilişkin karar verdiğini ifade ederek, davanın konusuz kaldığını kaydetti.

Hakim Adnan Yılmaz, beyanları dinledikten sonra, TFF'ye açılan Passolig uygulamasının iptali istemini reddettiğini belirtti.

Ancak Yılmaz, Taraftar Hakları Dayanışma Derneğinin, Aktif Yatırım Bankası AŞ'ye yönelik davasını "kısmen" kabul ederek, elektronik bilet uygulamasının yürürlüğe girdiği tarihte banka ve taraftarlar arasında imzalanan "kart hizmet sözleşmesi" ile internet için düzenlenen "kullanıcı koşulları"ndaki bazı maddelerin hükümsüzlüğüne karar verdi.

Yılmaz, kararı yazdırırken, sözleşmenin, mahkemece daha önce konulan tedbir üzerine değiştirilerek, kişisel verilerin gizliliği ve temel hukuki sorumluluk kurallarına uygun hale getirildiğini ifade etti.

- Hükümsüz bırakılan maddeler

Değişiklik öncesinde imzalanan "kart hizmet sözleşmeleri"nde bulunan ve mahkemenin hükümsüz bıraktığı maddeler şunlar:

- "Bu sözleşmeyi imzalayarak, bildirmiş olduğunuz kişisel bilgilerin iştiraklerimiz, bağlı olduğumuz grup şirketleri ile TFF, ilgili program ortaklarınız veya anlaşmalı olduğunuz kurum kuruluşlar ile paylaşılabileceğini, bankamız veya bu kurum kuruluşlar tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru ve benzeri faaliyetlerine dahil ticari elektronik iletilerin, e-posta, telefon, cep telefonu, SMS, faks, mektup, basılı evrak ve benzeri yöntemler ile tarafınıza gönderilmesini kabul etmektesiniz."

- "İletmiş olduğunuz veya site üzerinden bildirdiğiniz tüm bilgi ve içeriklerin doğru ve güvenilir olması sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanım koşullarını onaylayarak, bildirmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin Aktif Bank'ın iştirakleri, bağlı bulunduğu grup şirketleri ile TFF ilgili program ortakları veya anlaşmalı kuruluşlar ile paylaşılabileceğini, Aktif Bank veya bu kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan ürün veya hizmetler ile faaliyetlerine dahil ticari elektronik iletilerin, e-posta, telefon, cep telefonu, SMS, faks, mektup, basılı evrak vb. yöntemler ile tarafınıza gönderilmesini kabul etmektesiniz."

- "Aktif Bank, kullanım koşullarında belirlenen haller haricinde kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aktif Bank, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacı ile kullanabilecektir. Gizlilik şartları ile kullanım koşullarında yer almayan hususlarda, gizlilik politikası hükümleri geçerli olacaktır."

- "Sitenin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu işlemin kesintiye uğramasından izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılmasından doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan herhangi bir zarardan Aktif Bank ve/veya çalışanları sorumlu değildir."

- "Sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı Aktif Bank doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz."

Yılmaz, kararında, elektronik kart uygulama gerekleriyle Maliye ve İçişleri Bakanlıkları ile paylaşımı düzenleyen kısımları hariç bıraktığını tutanağa yazdırdı.

- Taraftar grupları da izledi

Duruşmayı bazı taraftar grupları da takip etti. Taraftarlar, duruşmanın ardından Passolig ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören aleyhine sloganlar attı.

Adliye önünde basın açıklaması yapan dernek avukatı Ertuğrul Cem Cihan, kararı temyiz edeceklerini bildirdi.

Duruşmayı izleyen CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de davanın takipçisi olacakların söyleyerek, "Futbolun yarısı oynanan futbolsa diğer yarısı da seyircidir. Seyircisiz futbol olmaz. 2 yıldır taraftarı katlettiniz. Yarım kalmış haklı mücadelemizi Yargıtayda kazanacağız" dedi.

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ise "Bu davada iki ana konunun birisi ranta dayalıydı, birisi de fişlemeye. Maalesef rant da fişleme de devam ediyor. Kişisel verilerin paylaşılmasını asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.​

- Davanın geçmişi

Taraftar Hakları Dayanışma Derneğinin, Passolig uygulamasının ihtiyati tedbir kararıyla durdurulması ve iptali talebiyle açtığı davada mahkeme, 6222 sayılı kanunun, spor müsabakası için bilet almak isteyenlere yönelik elektronik kart düzenlenmesi, elektronik kart için alınacak kişisel bilgilerin federasyon bünyesinde oluşturulan merkezi veri tabanında tutulması, kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında federasyonların yetkili kılınması ve federasyonların bu yetkilerini üçüncü kişilere devredilebilmesine yönelik hükümlerinin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, "Passolig" olarak bilinen e-bilet uygulamasıyla ilgili düzenlemelerin iptal istemini reddetmişti.

Ancak Yüksek Mahkeme, kanunun, "Federasyonların, elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasındaki yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebileceğine" ilişkin hükmünün iptaline karar vermişti.

AA