Advertisement

Rekabet Kurumu, Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Taslağı'nı kamuoyunun görüşüne açtı.

Kurumun internet sayfasındaki duyuruda, Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nin Açıklanmasına Dair Kılavuz'un etkilerinin ölçülebilmesi ve uygulama sonuçlarının gözden geçirilmesi amacıyla bir dizi çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Bu çerçevede, bir sektör araştırması raporu yayımlandığı ve özellikle söz konusu raporda ulaşılan sonuçlar ışığında ilgili tebliğde ve kılavuzda değişikliğe gidilmesine ihtiyaç olup olmadığına ve değişiklik ihtiyacının kabulü durumunda değişikliğin ne şekilde gerçekleştirileceğine yönelik aralarında AB Komisyonu’nun da yer aldığı çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapıldığı belirtilen duyuruda, çeşitli platformlarda toplantılar düzenlendiği ve kamuoyu görüşüne başvurulduğu kaydedildi.

Söz konusu çalışmalar sonucunda, AB mevzuatındaki gelişmeler ve ilgili sektördeki ihtiyaçlar da dikkate alınmak suretiyle 1 Ocak'tan beri yürürlükteki tebliğ ile tebliğin açıklanmasına dair kılavuz gözden geçirilerek, söz konusu mevzuatın yerini almak üzere "Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Taslağı” ile “Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği'nin Açıklanmasına Dair Kılavuz Taslağı”nın hazırlandığı ifade edilen duyuruda, tebliğ ve kılavuz taslaklarına ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerin 4 Nisan'a kadar duzenleme@rekabet.gov.tr adresine gönderilebileceği bildirildi.