TVRadyo

Varlık yönetim şirketlerine düzenleme

Varlık yönetim şirketlerine düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğe göre varlık yönetim şirketlerinin ödenmiş sermayesi 20 milyon liradan az olmayacak, şirketlere, aykırı durumlarını düzeltmeleri için 3 aya kadar süre verilecek

05 Mart 2016 Cumartesi, 11:52 Güncelleme: 05 Mart 2016 Cumartesi, 12:03

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, varlık yönetim şirketlerinin ödenmiş sermayesi 20 milyon liradan az olmayacak.

Yabancı uyruklu kişilerden istenilen belgelerin, kişilerin yerleşik olduğu ülkede kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilememesi halinde, durum ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak evrakla belgelenecek. Belgeleme yapılamaması halinde ise ilgili gerçek kişi veya tüzel kişilerce yazılı olarak beyanda bulunulacak. Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca ve Türkiye'nin o ülkedeki konsolosluğunca veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanacak ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümeleri eklenecek.

Kurumca, faaliyet izni için başvuran şirketin sermayesinin her türlü danışıklıktan arınmış olarak nakden ödenip ödenmediği, planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek düzeyde olup olmadığı, uygun hizmet birimleri ile iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve raporlama sistemlerinin kurulup kurulmadığı, birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulup oluşturulmadığı ve personelin uygun görev tanımlarıyla yetki ve sorumlulukların belirlenip belirlenmediği incelenecek. Değerlendirmenin ardından uygun görülenlere, kurulca faaliyet izni verilecek ve izinler Resmi Gazete'de yayımlandıkları tarihten itibaren geçerlilik kazanacak.

- "Şirketlere danışmanlık hizmeti verilebilecek"

Gerçek veya tüzel kişinin, varlık yönetim şirketi sermayesinin yüzde 50'sini ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi ya da şirket kontrolünün el değiştirmesi, yeni imtiyazlı pay ihracı, mevcut paylar üzerine imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa hakkı tesisi kurulun iznine tabi olacak.

Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacaklarıyla diğer varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti verebilecek. Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dahilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilecek, menkul kıymet ihraç edebilecek ve ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapabilecek. Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verilebilecek.

Belirlenen şartları ya da ortakları, kurucularda aranan şartları kaybeden, aykırı işlem yaptığı tespit edilen, kurumca istenen tedbirleri belirlenen sürelerde almayan, talep edilen bilgi ve belgeleri süresi içinde göndermeyen ya da 1 takvim yılı içinde birden fazla yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı işlem yaptığı tespit edilen varlık yönetim şirketlerine, durumlarını düzeltmeleri için 3 aya kadar süre verilecek. Süre içinde durumlarını düzeltmeyenlerin faaliyet izinlerinin, aykırılığa konu işlemin niteliği, haklı ve zorlayıcı sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, faaliyet iznini kaldırmayı gerektirecek derecede kusur bulunup bulunmadığının da değerlendirilmesiyle iptal edilmesi kurulun takdirinde olacak.

Ayrıca yönetmeliğe eklenen geçici maddelere göre, varlık yönetim şirketleri asgari sermaye şartına ilişkin hükme 31 Aralık 2017 tarihine kadar uyum sağlayacak. Varlık yönetim şirketleri, durumlarını ve getirilen yükümlülüklere 31 Aralık 2016'ya kadar uygun hale getirmek zorunda olacak.

AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 97.988 1,94
USD/TRY 6,2907 1,46
EUR/TRY 7,3950 1,11
EUR/USD 1,1749 -0,24
FAİZ 25,40 0,32
ALTIN/ONS 1.200,04 -0,59
BRENT 78,80 0,13
Yukarı