Advertisement
Kamu kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren döner sermayeler son 5 yılda bütçeye 5,3 milyar lira katkı sağladı.

AA muhabirinin Maliye Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, bütçede döner sermayelerden elde edilen gelir geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,9 artış göstererek 1 milyar 252 milyon 747 bin liraya ulaştı.

Döner sermayelerin aylık gayrisafi hasılatları ve yıl sonu karlarından aktarımlarından son 5 yılda ise 5 milyar 258 milyon liralık gelir tahsilatı yapıldı. Buna göre, 2011 yılında 907,3 milyon lira, 2012'de 917,3 milyon lira, 2013'te 1 milyar 32,4 milyon lira, 2014'te de 1 milyar 148,3 milyon liralık gelir elde edildi.

Öte yandan 2016 bütçesinde döner sermayelerden 1 milyar 403 milyon 585 bir liralık gelir tahsilatı öngörülüyor.

Bu kapsamda döner sermaye işletmelerinin aylık gayrisafi hasılatından bütçeye aktarmaların 1 milyar 153,3 milyon lirayı, yıl sonu karlarından aktarmaların da 250,2 milyon lirayı bulması bekleniyor.

- KİT'lerden 680 milyon liralık gelir beklentisi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve İktisadi Devlet Teşekkülleri'nden (İDT) sağlanan gelir de son 5 yılda 2 milyar 608,8 milyon lirayı buldu.

Söz konusu kalemden geçen yıl 668 milyon liralık gelir elde edilirken, 2016 yılında ret ve iadeler dahil KİT ve İDT'lerden 680,6 milyon liralık gelir tahsilatı tahmin ediliyor. Söz konusu tutarın 374 milyon lirasının Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden, 71 milyon lirasının Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğünden, 85 milyon lirasının Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmelerinden 150,6 milyon lirasının da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından (TPAO) sağlanması bekleniyor.

AA