Advertisement

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) ikinci tahmin verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2015’in son çeyreğinde yüzde 0,3 arttı.

Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Euro Bölgesi'nde GSYH artışı daha önce açıklanan yüzde 1,5'ten yüzde 1,6’ya revize edildi. 28 üyeli Avrupa Birliğinde (AB) ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, önceki çeyreğe oranla yüzde 0,4, 2014'ün son çeyreğine göre de yüzde 1,8 yükseldi. 12 Şubat’ta kamuoyuyla paylaşılan öncü verilerde, AB’de çeyrek bazdaki GSYH artışı yüzde 0,3 olarak açıklanmıştı.

Tüm yıl ele alındığında ise GSYH artışı Euro Bölgesi'nde yüzde 1,6 ve AB’de yüzde 1,9 düzeyinde ölçüldü.

Verinin kapsadığı AB üyesi ülkeler arasında çeyrek bazda en yüksek büyüme yüzde 1,3’le İsveç, yüzde 1,2 ile Estonta, yüzde 1’le Polonya ve Romanya’da gerçekleşti. Bu dönemde ekonomisi daralan ülkeler ise yüzde 0,5’le Hırvatistan, yüzde 0,3’le Letonya oldu.
Aynı dönemde GSYH İspanya'da yüzde 0,8, İngiltere'de yüzde 0,5, Almanya ve Fransa’da yüzde 0,3, İtalya'da yüzde 0,1 arttı.
Avrupa'nın sorunlu ülkesi Yunanistan’ın ekonomisi ise söz konusu dönemde yüzde 0,1 büyüdü. Öncü verilerde Yunan ekonomisinin yüzde 0,6 daraldığı açıklanmıştı.

Verinin kapsadığı AB ülkeleri arasında geçen yılın son çeyreğinde, 2014'ün son çeyreğine kıyasla en yüksek büyüme yüzde 4,5 ile İsveç'te, yüzde 4’le de Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nde görüldü.

Bu dönemde, Avrupa'nın önemli ülkeleri İspanya yüzde 3,5, İngiltere yüzde 1,9, Fransa yüzde 1,4, Almanya yüzde 1,3 ve İtalya yüzde 1’lik büyüme performansı gösterdi, ekonomisi daralan tek ülke ise yüzde 0,8’le Yunanistan oldu.

Hane halkı nihai tüketim harcamaları, GSYH artışına olumlu katkı sağladı

Yılın son çeyreğinde, hane halkı nihai tüketim harcamaları Euro Bölgesi'nde yüzde 0,2, AB'de 0,4 arttı. Gayri safi sabit sermaye oluşumu Euro Bölgesi'nde yüzde 1,3 ve AB’de de yüzde 1,1 artış kaydetti.

Bu dönemde, ihracat tek para birliğinde yüzde 0,2, AB'de yüzde 0,5, ithalat ise Euro Bölgesi'nde yüzde 0,9, AB'de yüzde 1,1 yükseldi.

Hane halkı nihai tüketim harcamaları ve gayri safi sabit sermaye oluşumu, her iki bölgede de GSYH artışına pozitif katkı sağlarken, dış ticaret dengesi her iki bölgede de GSYH artışını olumsuz etkiledi.

AA