Advertisement

Şırnak doğalgaz boru hattı için 26 Nisan'da yeniden ihale açılacak.

Şırnak Doğalgaz Boru Hattı ihalesinin, daha önce 25 milyon dolar olan tahmini bedelin üzerinde teklifler geldiği için 26 Nisan'da yenilenmesi kararlaştırıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Şubat 2016'daki ihalede boru hattının yapım işi için verilen 29 milyon 886 bin dolarlık en düşük teklifin, hattın 25 milyon dolar olarak tahmin edilen muhammen bedelin üzerinde kalması nedeniyle ihalenin yeniden yapılmasına karar verildi.

Yenilenecek ihale 26 Nisan'da saat 14.00'te yapılacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Genel Müdürlüğü Haberleşme Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği ihale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak. İhalede işin tamamı için teklif verilecek.

Sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşmesi imzalanacak. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek ve verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 takvim günü olacak.

Hattın yapımı için sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Hattın yapım süresi yer tesliminden itibaren 600 takvim günü olacak.

Bir önceki ihale duyurusunda hattın yapım süresi tesliminden itibaren 720 takvim günü olarak belirlenmişti.

Şırnak Doğalgaz Boru Hattı Projesi için 9 Şubat'ta yapılan ihalede 5 teklif verilmiş, en düşük teklifi 29 milyon 886 bin dolarla HES Grup Enerji İnş. San. ve Tic. AŞ - Şahin Yılmaz Enerji İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. - EMRE RAY Enerji İnşaat San. ve Tic. AŞ ortaklığı önermişti.