Advertisement

2016 Yılı Yatırım Programı yayımlandı

2016 Yılı Yatırım Programı yayımlandı

Programda, proje tutarı 543 milyar lira, 2015 sonu kümülatif harcaması 239 milyar lira, 2015 başlangıç ödeneği 65 milyar lira olan 3 bin 8 proje yer aldı

01 Nisan 2016 Cuma, 11:33 Güncelleme: 01 Nisan 2016 Cuma, 11:33

Yatırım hedefleri doğrultusunda hazırlanan "2016 Yılı Yatırım Programı"nda proje tutarı 543 milyar lira, 2015 sonu kümülatif harcaması 239 milyar lira, 2015 başlangıç ödeneği 65 milyar lira olan 3 bin 8 proje yer aldı.

2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Bakanlar Kurulu Kararı Eki, Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, program, Onuncu Kalkınma Planı'nda, 2016-2018 Orta Vadeli Programı'nda ve 2016 Yılı Programı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı.

Yatırım programında proje tutarı 543 milyar lira, 2015 sonu kümülatif harcaması 239 milyar lira, 2015 başlangıç ödeneği 65 milyar lira olan 3 bin 8 proje yer aldı.

Programda, genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin üzerindeki iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyelerce gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlendi.

Yatırım projeleri, "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilirken, her proje için proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje tutarı, 2015 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2016 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterildi.

Kuruluşların, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım ödeneği toplamına dahil edildi. Kamu yatırımı niteliğinde olmayıp, kamu sektörü dışına transfer niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden ilişkilendirildi. Genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin yatırım ödeneklerine yatırımlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri dahil edilmedi.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri hariç olmak üzere yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla yatırım programında yer verildi.

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere 391 milyon 699 bin lira ödenek tahsis edildi. Söz konusu ödenek yatırım programı toplamına dahil olmayıp, kullanımı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu ödenekle ihtiyaç halinde yıl içinde aktarılacak ilave ödeneğin il ve ilçe bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanacak.

Söz konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı'ndaki hükümlere tabi olmayacak.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine tahakkuk ettirilmek üzere 630 milyon 602 bin lira ödenek tahsis edildi. Bu ödenek, yatırım programı toplamlarına dahil olmayıp, kullanımı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecek. SUKAP için tahsis edilen bu ödeneğin belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usullere, Yüksek Planlama Kurulu karar verecek.ÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 99.835 -3,45
USD/TRY 5,7147 4,53
EUR/TRY 6,4516 3,61
EUR/USD 1,1285 -0,78
FAİZ 18,58 1,64
ALTIN/ONS 1.312,88 0,27
BRENT 66,39 -2,17
© haberturk.com
Yukarı