Advertisement

Hazine nakit dengesi Mart'ta 3.31 milyar TL açık verdi. Faiz dışı denge ise 1.27 milyar TL fazla verdi.