Advertisement

BNP Paribas tarafından Cuma günü yayınlanan gelişmekte olan piyasalar strateji raporunda, en azından önümüzdeki bir kaç hafta için gelişmiş ülke piyasalarında para politikası gelişmelerinin ve teknik göstergelerin gelişmekte olan piyasalar için uygun bir arka plan oluşturmaya devam edeceği belirtildi.

BNP Paribas raporunun Türkiye'ye ilişkin kısmında, Merkez Bankası başkanı değişikliği tartışmasına değinildi. Raporda, "2006 ve 2011'deki Merkez Bankası başkanlığı değişimi dönemlerini inceledik ve Türkiye piyasalarının her iki dönemde de benzer piyasalara göre daha düşük performans gösterdiğini gördük." ifadeleri yer aldı.

BNP Paribas raporunda, TCMB atamaları sonrasında Türkiye piyasalarının benzerlerine göre gösterdiği düşük performansın, yeni Merkez Bankası başkanı hakkında atanma öncesinde sahip olunan görüşler ve atanmanın hemen sonrasında izlenen politikalara göre değişiklik gösterdiği belirtildi.

Erdem Başçı'nın ardından 4 PPK üyesinin daha bu yıl görevinin son bulacağı belirtilen raporda 7 üyeli PPK için toplantı yeter sayısının 5 üye olduğu ve Başçı'nın ardından bir diğer üyenin Nisan sonunda bir başkasının ise Mayıs başında görevinin sona ermesi nedeniyle en geç 24 Mayıs'a kadar en az bir atama yapılması gerekeceği belirtildi.

BNP raporunda TCMB Başkanlığı'na yapılacak atamaya ilişkin 4 olasılığa yer verilirken, bu olasılıklardan 2'sinin piyasa dostu, 2'sinin ise piyasaları daha az mutlu edecek cinste olasılıklar olduğunu söyledi.

Raporda, en iyi olasılık Başçı'nın tekrar atanması olarak görülürken önceki dönemde hükümet ile Başçı arasında yaşanan gerginlikler göz önüne alındığında bu ihtimalin düşük olduğu belirtildi. İkinci piyasa dostu olasılığın ise PPK içerisinden bir atama yapılması olduğu ifade edilirken, bu yönde bir atamanın para politikası duruşunun devamı ve kısa vadede aşırı genişlemeci politika uygulanması riskinin ortadan kalkması anlamına geleceği belirtildi. Raporda BNP ekonomistlerinin bu iki ihtimale yüzde 50 olasılık verdikleri ifade edildi.

Daha az piyasa dostu olacak ihtimallerin ise, TCMB dışından bir atama yapılması olduğu belirtilirken bu durumun MB'nin daha genişlemeci bir duruşa geçeceğine işaret edeceği söylendi. Son olasılığın ise siyasi çekişmeler nedeniyle atamanın gecikmesi olduğu ifade edildi.