Advertisement

TCMB'nin açıkladığı rakamlara göre, özel sektörün yurtdışı uzun vadeli kredi borcu Ocak ayındaki 195.5 milyar dolar seviyesinden, Şubat'ta 198.35 milyar dolara yükseldi. 

Özel sektörün yurtdışı kısa vadeli kredi borcuysa Ocak ayındaki 20.7 milyar dolar seviyesinden Şubat'ta 19.8 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu şubat ayında 2015 yıl sonuna kıyasla 2,8 milyar dolar artarak 198,4 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2016 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri yayımladı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu şubat sonu itibarıyla geçen yıl sonuna göre 2,8 milyar dolar artışla 198,4 milyar dolara yükselirken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 1 milyar dolar azalışla 19,8 milyar dolar düzeyine geriledi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 987 milyon dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 112 milyon dolar azaldığı gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 296 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 3,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,2 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1 milyar dolar azalışla 13,9 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 519 milyon dolar artış göstererek 2,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, şubat sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 90'ını oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,9 milyar dolar arttığı görüldü. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 318 milyon dolar azalarak 18,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 198,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,2'sinin dolar, yüzde 33,5'inin avro, yüzde 5,2'sinin Türk lirası ve yüzde 2,1'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 19,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 52,1'inin dolar, yüzde 28,9'unun avro, yüzde 18,6'sının Türk lirası ve yüzde 0,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, şubat sonu itibarıyla, 198,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 53,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 46,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 86,8'ini finansal kuruluşların 17,2 milyar dolar tutarındaki borcundan kaynaklandı.


Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 70,2 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.