Advertisement
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayına ilişkin "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri"ni açıkladı.

Kısa vadeli dış borç stoğu, Ocak ayındaki 104.4 milyar dolar seviyesine göre yüzde 0.8 artışla ve geçen yıl sonuna göre yüzde 2,5 artışla 105.3 milyar dolara yükseldi. Bankaların toplamdaki payı Ocak ayında 66.7 milyar dolar seviyesinden Şubat'ta 67.7 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli dış borç stoku şubat sonu itibarıyla geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 2,5 yükselişle 105,3 milyar dolara ulaştı.Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,1 artarak 67,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,3 azalarak 37,4 milyar doları düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2015 yıl sonuna göre yüzde 6,8 azalışla 21,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 1,1 azalarak 15,1 milyar dolar oldu. Banka mevduatı, 2015 yıl sonuna göre yüzde 3,7 artışla 18,0 milyar dolar ve yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 39,2 artarak 13,4 milyar dolara çıktı. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 2,5 azalışla 28,7 milyara geriledi.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 86,8 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2015 yıl sonuna göre yüzde 25,6 artarak 183 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,3 artarak 86,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklı bazında incelendiğinde, şubatta özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 8,4 artarak 56 milyar dolara yükselirken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2 azalarak 48,0 milyar dolar düzeyinde geriledi.

Geçen yıl sonunda 1,9 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 41,6 azalışla şubat sonu itibarıyla 1,1 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 138 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,7’si dolar, yüzde 30,5'i avro, yüzde 16,2'si TL ve yüzde 2,6’sı diğer döviz cinslerinden oluştu. 2016 şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 164,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 22,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 15,7, Merkez Bankasının yüzde 0,7, özel sektörün ise yüzde 83,6 paya sahip olduğu gözlendi.